ญี่ปุ่นทดลองเปิดให้เที่ยว สหรัฐ, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ไทยเข้าได้ ถ้าฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม!

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับคนรักประเทศญี่ปุ่น ตอนนี้ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศแล้ว แม้การท่องเที่ยวจะเป็นเสาหลักสำคัญในการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้ญี่ปุ่น แต่ญี่ปุ่นก็อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าอย่างจำกัด เพื่อควบคุมโควิดระบาดในประเทศ

Japan

หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นระบุว่า จะให้กลุ่มทัวร์กรุปเล็กๆ เข้าประเทศได้ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม โดยระบุรายชื่อประเทศไว้ดังนี้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ไทย และสิงคโปร์ จะอนุญาตให้มาทัวร์ญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะผ่อนคลายมาตรการพรมแดนเป็นระยะเพื่อสร้างสมดุลในการควบคุมการติดเชื้อจากโควิด

การทดลองนี้จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวบางประเทศสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นนั้น มี 4 ประเทศตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และเน้นไปที่นักท่องเที่ยวที่มีแพคเกจทัวร์โดยมีบริษัทนำเที่ยวหรือ travel agent ของญี่ปุ่นเป็นผู้จัดทัวร์และเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องท่องเที่ยวตามที่รัฐกำหนดไว้เพื่อทดสอบแผนรับมือการจัดการโควิดของญี่ปุ่นไปในตัว

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นก็เตรียมพัฒนาคู่มือสำหรับหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ว่าควรจะจัดการคนที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นอย่างไรซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโครงการนำร่องที่ปล่อยให้คนเริ่มเข้าประเทศที่ว่ามา ซึ่งข้อมูลจากปี 2019 ที่ผ่านมาพบว่า ญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 31.9 ล้านคนและนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็จับจ่ายใช้สอยมากถึง 4.81 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 12.7 ล้านล้านบาท

ที่มา – CNA, Nikkei 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา