บลจ. ทหารไทย ทยอยจ่ายเงินหลังปิด 4 กองทุนไปแล้ว 34-55% มองตลาดตราสารหนี้ยังไม่คืนสภาวะปกติ

TMBAM Eastspring กำลังทยอยจ่ายเงิน 4 กองทุนตราสารหนี้ที่ปิดตัวไป อย่างไรก็ดีมุมมองตลาดตราสารหนี้ในตอนนี้นั้นยังไม่กลับคืนสู่สภาวะปกติ 100% เท่ากับในช่วงที่ผ่านมา

บุญชัย เกียรติธนาวิทย์
บุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

บลจ. ทหารไทย (TMBAM Eastspring) ได้ทยอยจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 4 กองทุนตราสารหนี้ที่ปิดตัวไป คิดเป็น 34 – 55% ของสินทรัพย์ในแต่ละกองทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้นราวๆ 68,000 ล้านบาท หลังจากที่ TMBAM Eastspring ต้องตัดสินใจปิดตัว 4 กองทุน เนื่องจากมีการไถ่ถอนกองทุนที่สูง และสภาพความผันผวนในตลาดตราสารหนี้ที่สูงช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

สำหรับ 4 กองทุนตราสารหนี้ที่กำลังอยู่ในช่วงทยอยจ่ายเงินคืน ได้แก่

  • กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS) จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 43%
  • กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 34%
  • กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB) จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 46%
  • กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF) จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้ว 55%

บุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า การยกเลิก 4 กองทุนข้างต้นเกิดจาก ความผันผวนของสภาพตลาดที่เกิดขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ราคาซื้อขายเกิดส่วนต่างอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมถึงการไถ่ถอนกองทุนที่สูงผิดปกติในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน TMBAM Eastspring ได้ขอยืดกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินคืนเพิ่มไปอีก 90 วัน โดยได้รับการอนุมัติแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากเดิมครบกำหนดวันชำระบัญชีในวันที่ 9 ก.ค. 2563 เป็นวันที่ 7 ต.ค. 2563 เพื่อให้มั่นใจว่าการขายทรัพย์สินเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรักษามูลค่าให้กับผู้ลงทุนอีกด้วย

บุญชัย ยังให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า “การเร่งขายสินทรัพย์ของทั้ง 4 กองทุนซึ่งปัจจุบันยังเหลือรวมกันเกินกว่า 80,000 ล้านบาท โดยไม่สอดคล้องกับจังหวะและสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาด จะทำให้มูลค่าเงินที่จะจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงอย่างมาก แน่นอนว่าจะไม่ส่งผลดีต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับมุมมองตลาดตราสารหนี้นั้น เขาได้กล่าวว่า “สภาพตลาด ณ ปัจจุบันยังคงไม่คืนสู่สภาวะปกติ 100% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19″

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com