โครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี ร่วมมือกับ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ช่วยพัฒนาแบรนด์สินค้า “ดาว” ให้น่าสนใจ ภายใต้ปรัชญา Make THE Difference

คนที่ทำงานด้วยความสุข งานมักจะออกมาดีเสมอ แต่ใครจะมีความสุขกับการทำงานได้ ตลอดเวลา?

มีแน่นอน… 

นั่นคือเด็ก ๆ ในสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นความสุขนี้ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่น้อง ๆ ทำขึ้นภายใต้ชื่อ “ดาว” ที่จุดประกายโดยโครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี ซึ่งเป็นโครงการที่อาสาสมัครทีเอ็มบีได้เข้ามาสนับสนุนและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ภายใต้ปรัชญา Make THE Difference เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น โดย

  • ช่วยสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับผู้พิการทางสติปัญญา และให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นผู้พิการทางสติปัญญานำบุตรหลานเข้าสังคม เพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าสังคม ซึ่งต่อไปจะได้สามารถดำรงชีวิตแบบคนทั่วไปได้
  • สร้างแบรนด์ “ดาว” เพื่อเป็นแบรนด์กลาง ให้ผู้ปกครองและน้อง ๆ ผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศใช้เป็นโลโก้ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น กระถางเดคูพาจ ไม้แขวนเสื้อลูกปัด กระเป๋าผ้าเพ้นท์ ผ้าพันคอ เป็นต้น
  • พัฒนาช่องทางออนไลน์ (ระบบ e-commerce) ให้กับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  • แนะนำวิธีการทำบัญชีเบื้องต้น จัดการสต็อก และการบริหารจัดการต่าง ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “ดาว” จากทางสมาคมฯ โดยเข้าไปดูสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.pikarnpanya.tht.in

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา