เปิดงบ “ทิสโก้” ครึ่งปีแรก 2562 กำไรสุทธิ โตแค่ 1.5% ผลรายได้ธุรกิจหลักชะลอตัว

ไตรมาสแรกธุรกิจแบงก์ยังดูซบเซากำไรสุทธิลดลงหลายเจ้า แต่ผ่านครึ่งปีมาแล้วงบการเงินของธนาคารทิสโก้จะเป็นอย่างไร?

ภาพจาก Shutterstock 

ทิสโก้รับกำไรสุทธิ 1H2019 โต 1.5% เพราะรายได้ธุรกิจหลักชะลอตัว

สุทัศน์ เรืองมาระมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มทิสโก้ บอกว่า ครึ่งปีแรก 2562 ทางกลุ่มทิสโก้มีกำไรสุทธิ 3,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หากดูเฉพาะผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ของปี 2562 มีกำไรสุทธิ 1,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้กำไรสุทธิยังเติบโตเล็กน้อยเพราะภาระการตั้งสำรองหนี้สูญที่ลดลง แต่รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจตลาดทุนชะลอตัวลง 

“ด้านรายได้จากธุรกิจหลักชะลอตัวลง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขายธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อที่เข้มงวดขึ้น และสภาวะตลาดทุนที่ผันผวน”

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เมื่อไตรมาส 1 ปี 2562 

สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ณ ไตรมาส 2 ปี 2019 อยู่ที่ 7,690 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุเพราะมีการจัดช้นสินเชื่อเมื่อสิ้นปี 2561 ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อลูกค้าชำระเงินล่าช้า

ทั้งนี้กลุ่มทิสโก้ยังสามารถรักษาระดับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ให้อยู่ในระดับสูงที่ 19% ขณะที่ยังมีระดับฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง ด้วยอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่ 23.4% 

ด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 จะเน้นขยายการเติบโตในทุกกลุ่ม และตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะธุรกิจประกันภับที่จะเพิ่มขึ้น ณ 30 มิ.ย. 2562 เงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ อยู่ที่ 241,215 ล้านบาท ลดลง 0.2% จากไตรมาสก่อนหน้า เพราะการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจ SME แต่ธุรกิจหลักอย่างสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ยังเติมโต 0.7%  

สรุป 

ที่ผ่านมากลุ่มทิสโก้กำไรมีการเติบโตสม่ำเสมอ แต่สถานการณ์ปัจจุบันที่ธนาคารได้รับผลกระทบจากเกณฑ์ใหม่ของแบงก์ชาติที่ออกมาควบคุมสินเชื่อทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ก็ทำให้การเติบโตสินเชื่อต่างๆ น้อยลงไปด้วย

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา