TIP LADY โดย ทิพยประกันภัย จับมือ วาโก้ ตอกย้ำแนวคิด ESG ปลุกพลังรักษ์โลก กับโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ”

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดย TIP LADY ผลักดันโครงการเพื่อสร้างความยั่งยืน (ESG) และปลุกจิตสำนึกให้พนักงานภายในองค์กรใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” พร้อมกิจกรรม “Wacoal Braday On Tour” รถบัสรับบริจาคชุดชั้นในเก่าหญิง-ชาย หรือที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งชุดชั้นในเก่าที่รับบริจาคจะถูกนำไปกำจัดด้วยการเผาอย่างถูกวิธีแบบ Zero Waste ลดผลกระทบภาวะโลกร้อน ฝุ่นพิษ PM 2.5 และไม่ทำให้เกิดขยะชุมชน และนำไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง

ความร่วมมือครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้หญิง ทั้งความสวยและความมั่นใจในการใช้ชีวิต ผ่านผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ และ TIP LADY โดย ทิพยประกันภัย จัดขึ้น ณ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา