TikTok เปิดอินไซต์ผู้ใช้งานในอีสานของไทย ช่วยให้ตัดสินใจซื้อสินค้าเร็วขึ้น ใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มสูงสุด 7,000 บาท/เดือน

จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานของ TikTok พบว่า ผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ อีสานของไทย ใช้ TikTok เพื่อค้นหาข้อมูล และจากผลสำรวจของ TikTok พบว่ามีการตัดสินใจซื้อสินค้ารวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังใช้จ่ายบนแพลตฟอร์ม 1,000-7,000 บาทต่อเดือน

สิ่งที่น่าสนใจคือ เส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค หรือ Customer Journey ของการซื้อสินค้าไม่ได้จบอยู่ที่การซื้อเพียงเท่านั้น เพราะผู้ใช้งานยังมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ร้อยละ 75 ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ การกดแชร์วิดีโอ การกดติดตาม และการเข้าชมไลฟ์ รวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่แบรนด์จัดขึ้น และยังพบอีกว่า ร้อยละ 63 นิยมแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อสินค้าใหม่ของตนเองให้กับเพื่อนหรือครอบครัวได้รับรู้ และร้อยละ 52 ยังสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ตนเองซื้อ นั่นแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสสูงที่กลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้จะกลายมาเป็นผู้สร้างเนื้อหาจากสินค้าหรือบริการที่ตนเองซื้อให้กับแบรนด์เช่นกัน โดยสรุปได้ดังนี้

 • พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ใช้งานในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วม 3 ใน 4 มีการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยจำนวนเงินประมาณ 1,000-7,000 บาทต่อเดือน 
 • 1 ใน 3 ของผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มในการค้นหาข้อมูล 
 • 1 ใน 2 ของผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัดสินใจซื้อสินค้าภายในวันเดียวกันหลังจาก
  การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 
 • 3 ใน 4 ของผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจากพบเห็นเนื้อหาสินค้าหรือ
  แบรนด์บน TikTok 

เปลี่ยนผู้ใช้งานในพื้นที่อีสานให้กลายเป็นลูกค้า

 • ร้อยละ 69 ของจำนวนผู้ใช้งานเคยซื้อสินค้าที่พวกเขาได้ค้นพบ
  บนแพลตฟอร์ม TikTok 
 • ร้อยละ 93 ของจำนวนผู้ใช้งานมีการซื้อสินค้าออนไลน์ในเดือนที่ผ่านมา 
 • ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ใช้งานซื้อสินค้าในหมวดหมู่สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ใน 3 เดือนที่ผ่านมา 

โดยหมวดหมู่สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ หมวดหมู่แรกคือหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ความสวย
ความงาม ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์อาบน้ำและดูแล
ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก หมวดหมู่ที่สองคือหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าและน้ำยา
ปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นห้อง และผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลง

 • ร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ใช้งานซื้อสินค้าในหมวดหมู่อาหารและเครื่องดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

โดยสินค้าในหมวดหมู่อาหารและเครื่องดื่ม 5 ลำดับแรกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ หมวดหมู่เนื้อปลาและอาหารทะเล หมวดหมู่น้ำบรรจุขวด หมวดหมู่ผักผลไม้ หมวดหมู่น้ำมัน และหมวดหมู่เครื่องดื่มอัดแก๊ส สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซื้อสินค้าในหมวดหมู่นี้ มาจากแรงจูงใจที่ได้พบเห็นสินค้า
บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย การดูราคาและการเปรียบเทียบราคาสินค้า การดูความคิดเห็นหรือรีวิวจากผู้ที่เคยบริโภคบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของแบรนด์ การพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อสินค้ากับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อที่จะช่วย
ในการตัดสินใจซื้อ

แฟนพันธุ์แท้ของตลาดยานยนต์

 • 9 ใน 10 ของจำนวนผู้ใช้งานมีส่วนร่วมหลังจากการรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับรถบนแพลตฟอร์ม TikTok 
 • 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ใช้งานค้นพบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ยี่ห้อใหม่
  บนแพลตฟอร์ม TikTok 
 • 1 ใน 2 ของจำนวนผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ของแบรนด์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับรถเพิ่มเติมหลังรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับรถบนแพลตฟอร์ม TikTok 
 • 2 ใน 5 ของจำนวนผู้ใช้งานเดินทางไปชมสินค้าจริงที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หลังรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับรถบนแพลตฟอร์ม TikTok 

จากผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 87 ของจำนวนผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคอีสาน วางแผนที่จะซื้อรถคันใหม่ในอีก 24 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้งานแพลตฟอร์ม TikTok ถึง 1.3 เท่า และกลุ่มที่ค้นพบเนื้อหาเกี่ยวกับรถบนแพลตฟอร์ม มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วม เช่น การค้นหาข้อมูลรีวิวเพิ่มเติมหรือการเข้าไปรับชมสินค้าจริงที่โชว์รูมรถยนต์หรือจักรยานยนต์

อีกทั้งยังใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับยี่ห้อ ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย และข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของรถ ซึ่งข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาบนแพลตฟอร์มก็สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทรถได้เช่นกันแม้จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับสินค้าในหมวดหมู่สินค้าอุปโภคบริโภค จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่แบรนด์รถยนต์หรือจักรยานยนต์ควรเข้ามารุกตลาดบนแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าชนบทมากยิ่งขึ้น 

TikTok Shop

เริ่มขับเคลื่อนธุรกิจด้วย TikTok 

 • ร้อยละ 96 ของจำนวนผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคอีสานรู้จัก TikTok Shop 
 • ร้อยละ 81 ของจำนวนผู้ใช้งานมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจาก TikTok Shop ในอีก 3 เดือนข้างหน้า 

จากการสำรวจข้อมูล พบว่า ผู้ใช้งาน TikTok ส่วนใหญ่รู้จัก TikTok Shop และในอีก 3 เดือนข้างหน้า ผู้ใช้งาน TikTok สูงถึงร้อยละ 81 มีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มด้วยเช่นกัน โดยหมวดหมู่สินค้าที่ผู้ใช้งานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจมากที่สุด ได้แก่ หมวดหมู่แฟชั่น หมวดหมู่ความสวยความงาม หมวดหมู่อาหารและเครื่องดื่ม หมวดหมู่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน 

การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเติมเต็มเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนมากให้ครอบคลุมพื้นที่ชนบทและเปลี่ยนจากกลุ่มผู้ใช้งานเหล่านั้นให้กลายมาเป็นลูกค้าของแบรนด์ อีกทั้งยังสามารถเป็นแนวทางในการปรับใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
ในภูมิภาคอื่น ๆ ได้เช่นกัน 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา