เปิด 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด โดยข้อมูลจาก LinkedIn

เมื่อตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลง แล้วทักษะแบบไหนที่องค์กรต้องการ โดยข้อมูลจาก LinkedIn ได้เปิดเผนถึง 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด แบ่งเป็นทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะทาง

Photo : Shutterstock

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหาด้านตลาดแรงงานที่ขึ้นชื่อว่าเกิดช่องว่างทางด้านทักษะแรงงาน มีข้อมูลเปิดเผยว่ามีงานมากกว่า 7 ล้านตำแหน่งที่ไม่สามารถหาแรงงานได้ตรงตามต้องการได้

เมื่อตลาดแรงงานมีความแคบ หลายบริษัทก็เริ่มเปิดกว้างในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร บริษัทใหญ่ๆ อย่าง Google, Apple, IBM และ Bank of America เปิดรับผู้สมัครที่ไม่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็ยังมี

โดยที่ทาง Facebook ได้บอกเลยว่าทักษะของผู้สมัครเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำคัญมากกว่าประสบการณ์ หลายองค์กรเริ่มเน้นไปที่ทักษะที่พนักงานจะนำมาใช้ในการทำงานมากกว่าปัจจัยอื่นๆ

มีข้อมูลจาก LinkedIn โซเชียลในวงการสมัครงานได้วิเคราะห์จากข้อมูลการโพสต์งานกว่าแสนครั้งเพื่อดูว่าทักษะใดที่องค์กรต้องการมากที่สุดในปี 2019 พบว่านายจ้างต้องการทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะตัวควบคู่กัน

Photo : Shutterstock

5 ทักษะทั่วไปที่ต้องการมากที่สุด

  1. Creativity

ความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาปรับใช้ในการทำงาน จะช่วยทำให้งานมีคุณภาพ และสร้างความแปลกใหม่ได้

  1. Persuasion

การโน้มน้าวผู้อื่นได้ เป็นทักษะในการพูดคุย การสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน สามารถจูงใจคนได้

  1. Collaboration

การทำงานเป็นทีม มีกระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นอีกทักษะที่หลายองค์กรต้องการอย่างสูง

  1. Adaptability

การปรับตัว การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีความความคล่องตัวในการทำงาน ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์

  1. Time Management

สามารถบริหารเวลาในการทำงานได้ จัดการชีวิตตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 ทักษะเฉพาะทางที่ต้องการมากที่สุด

  1. Cloud Computing

เป็นทักษะสำหรับนักพัฒนา เรื่องเครือข่ายต่างๆ และความปลอดภัย

  1. Artificial Intelligence

ปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการเรียนรู้ต่างๆ

  1. Analytical Reasoning

เรื่องการวิเคราะห์เชิงเหตุผล อาจจะรวมไปถึงการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารด้วย

  1. People Management

การจัดการคน การสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงการจัดการความขัดแย้งของทีม

5. UX Design

การออกแบบ UX หรือ User Experience ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

Source

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา