“หน้าที่ของเรา คือทำให้คุณลุกขึ้น และทำให้คุณไปได้ไกลที่สุด” โฆษณาแนวคิดแรงๆ จากธนชาต ที่คนไทยต้องดู

เพราะธนชาตเชื่อมั่นในทุกเป้าหมายของลูกค้าและเชื่อว่าชีวิตต้องก้าวหน้า

ความก้าวหน้าที่ล้วนต้องการแรงผลักดัน แรงเสริม เพื่อให้ก้าวต่อไปให้ถึงเป้าหมายได้ไกลที่สุด นี่คือมุมมองที่แตกต่างจากธนาคารธนชาต ที่ไม่มีธนาคารไหนกล้าทำมาก่อน

“ก้าว” ไปพร้อมกัน

นี่คือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกที่กล้ามากของธนาคาร ปกติแล้วจะต้องมีลักษณะของการดูแลแบบอ่อนน้อม แต่บางครั้ง “การดูแล” ก็ต้องดุดันและจริงจังเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เราลุกขึ้นและ “ก้าว” ไปข้างหน้า

โฆษณาชุดนี้ บอย – ภาณุ มีไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ โซโห สแควร์ สาขาของบริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด หัวหน้าทีมคิดและสร้างสรรค์ผลงานโฆณาชุด “ก้าว” ใช้เวลากว่าครึ่งปีอยู่กับธนชาตจนตกผลึก และส่งต่อให้กับ ต่อ – ธนญชัย ศรศรีวิชัย หรือ ต่อ ฟีโนมีน่า (Phenomena) มาผลิตผลงานชิ้นนี้

หัวใจสำคัญ คือการก้าวไปด้วยกัน ถึงแม้จะก้าวหน้าวันละนิด แต่หากก้าวหน้าในทุกวัน เราก็จะถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุด

ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน: Your Everyday Progress

นี่เป็นการปรับการสื่อสารที่มาจากรากฐานเดิมของแบรนด์ธนชาต จากเดิม “ริเริ่ม…เติมเต็ม” มาเป็น ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน: Your Everyday Progress ด้วยจุดเริ่มต้นที่คิดว่า อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากธนาคาร 

ถ้าลูกค้าต้องการความก้าวหน้า ผลิตภัณฑ์และบริการจากธนชาต ก็พร้อมเติมเต็ม เช่น 

 • Auto Loan – Drive Your Progress: บริการสินเชื่อรถยนต์ที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการสินเชื่อรถแลกเงินเพื่อให้ก้าวของลูกค้าไม่สะดุด หรือสินเชื่อรถใหม่ รถมือสองให้ชีวิตก้าวต่อได้อย่างสะดวกสบาย
 • Card Products – Experience of Progress: ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดที่ให้ทุกการใช้จ่ายคือประตูให้ลูกค้าก้าวไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ
 • SME/Corporate – Your Progress Partner: ให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าได้ทุกวันจากการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับธนชาต
 • Saving/TNS – Invest for Progress: ผลิตภัณฑ์เงินฝาก/การลงทุนในหลักทรัพย์ ที่จะช่วยให้ทุกการลงทุนของลูกค้ามีกำไรงอกเงยก้าวหน้าได้ทุกวัน 
 • Home Loan – Live with Progress: บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยโอกาสความก้าวหน้าไม่ถูกปิดกั้นด้วยภาระผ่อนบ้าน
 • Digital-Connect to Progress: ก้าวข้ามข้อจำกัดของโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวกับการบริหารและจัดการทางการเงินจะช่วยเชื่อมต่อให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน
 • พนักงานธนชาต- POWER to Progress: พลังที่ขับเคลื่อนตนเอง องค์กรและลูกค้าไปสู่ความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแต่ละคน

ลูกค้าก้าวหน้า องค์กรก้าวหน้า พนักงานก็ก้าวหน้า

นอกจากลูกค้าก้าวหน้าแล้ว ธนชาต มองว่าพนักงานก็ต้องก้าวหน้าเช่นกัน เพราะเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีพลังและเป็นพลังในการขับเคลื่อนตนเองและองค์กร โดยยึหลัก Customer-Centric นำเสนอบริการที่ตรงความต้องการด้วยหลัก POWER TO PROGRESS ได้แก่

 • Proactive : กระตือรือร้น คิดและทำแบบเชิงรุก
 • Ownership: เข้าใจและมีความรู้สึกร่วมกับผู้อื่น
 • Welcoming: สร้างความรู้สึกดีให้แก่ทุกคนด้วยความใส่ใจและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นมิตร
 • Energize: มีพลังเพื่อขับเคลื่อนตนเอง องค์กร และลูกค้า
 • Reliability: มุ่งเน้นความพึงพอใจและความก้าวหน้าของลูกค้า เพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะยาว

ก้าวของธนชาต เพื่อเป้าหมายในอนาคต

เป้าหมายของธนชาต คือ การทำให้ลูกค้ามีความก้าวหน้า

และก้าวของธนชาตในวันนี้คือการเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ชีวิตลูกค้าก้าวหน้าได้ในทุกวันเพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุด 

เพราะ “หน้าที่ของเรา คือทำให้คุณลุกขึ้น และทำให้คุณไปได้ไกลที่สุด”

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา