ธนชาต ฟันด์ อีสท์สปริง ส่วนผสมที่ลงตัวของ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ + บลจ.ธนชาต

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (Eastspring Investments) ประกาศควบรวมกิจการกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาตโดยอีสท์สปริงจะเข้าไปถือหุ้นเป็นจำนวน 50.1% ใน บลจ.ธนชาต และเปลี่ยนชื่อเป็น ธนชาต ฟันด์ อีสท์สปริง ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBA Eastspring) เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

เบอร์นาร์ด เทีย ประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า “การควบรวมกิจการในครั้งนี้เป็นการใช้จุดแข็งของทั้งสองบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญต่างกัน คือ อีสท์สปริงมีความเชี่ยวชาญในตลาดเอเชียมานาน บริหารสินทรัพย์ในนามของผู้ลงทุนกว่า 216,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีพนักงานมากกว่า 3,000 คนทั่วโลก”

ส่วนบริษัทหลักทรัพย์กองทุนธนชาต มีความเชี่ยวชาญในประเทศ ทำให้พร้อมกับการแข่งขันในประเทศไทย สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ ให้กับลูกค้าภายในประเทศได้เหมาะสมมากขึ้น ทั้งความเสี่ยง ผลตอบแทน

พร้อมทั้งมั่นใจว่าประสบการณ์กว่า 100 ปีของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล จะช่วยลดความกังวลจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19

ดูแล 2 กองทุนขนาดใหญ่

การทำงานร่วมกันระหว่างทีเอ็มบี และอีสท์สปริง ทำให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของ TMBA Eastspring เติบโตกว่า 21% และมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอีก 15,000 ราย ด้วยการเสนอขายกองทุนใหม่ (IPO) 2 กองทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทเคยทำมา คือ

  1. กองทุน TMB Eastspring Global Smart Bond Fund มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท
  2. กองทุน Thanachart Eastspring Global Technology fund ที่มีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท

ต้องการสร้างความตระหนักเรื่องลงทุนให้คนไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้อายุเป็นประเทศแรกๆ ในภูมิภาคเอเชีย บวกกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงตำ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่มีคนไทยเพียง 1 ใน 70 คนเท่านั้นที่มีเงินเก็บไว้ใช้หลังเกษียณอายุอย่างเพียงพอ และคนไทยไม่ถึง 1 ใน 5 มีเงินเก็บเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในเวลา 3 เดือนหากไม่มีงานทำ

ธนชาต ฟันด์ อีสท์สปริงจึงมีความต้องการให้คนไทยหันมาสนใจเรื่องการออม การลงทุนมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับจากการควบรวมกิจการในครั้งนี้คือ การเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ง่ายขึ้น มีต้นทุนของการลงทุนที่ถูกลง เพราะกฎหมายของประเทศไทย เปิดโอกาสให้คนไทยนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อยู่แล้ว

TMBA Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring มีเป้าหมายร่วมกัน

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทีเอ็มบี กับธนาคารธนชาต และ อีสท์สปริงก็ทำงานร่วมกับ TMBA Eastspring อยู่แล้ว แต่ทั้งสองบริษัทยังคงมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ แต่มีเป้าหมายที่ต้องการจะเติบโตร่วมกัน ส่วนในอนาคตมีแผนจะควบรวมทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา