ในยุคเปลี่ยนผ่านทางการเงิน กลุ่มธนชาตกวาดรางวัลในปี 2017 ทั้งในและนอกประเทศ

ท่ามกลางยุคที่ธนาคารต้องปรับเปลี่ยน จากการเข้ามา disrupt ของเทคโนโลยีดิจิทัล ธนาคารธนชาตและบริษัทในเครือ ยังคว้ารางวัลจากหลายองค์กร จากความสามารถอันโดดเด่นและยอดเยี่ยม ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้าน การธนาคาร สินเชื่อรถยนต์ หลักทรัพย์  การจัดการกองทุน ประกันภัย รวมถึง ยังดีเด่นในเรื่องทำความดีเพื่อสังคมด้วย

ธนชาตเก่งและดี ผลงานด้านภาพลักษณ์องค์กร สินเชื่อรถยนต์  การลงทุน และ CSR โดดเด่น

ภาพรวมผลงานของธนาคารธนชาตและบริษัทในเครือในปี 2017 รางวัลในสายภาพลักษณ์องค์กรยังคงนำโด่งมา แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกระแส Digital Transformation แต่การปรับตัวของธุรกิจธนาคารไปพร้อมกับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าพึงพอใจ  รวมถึงทำความดีเพื่อสังคมด้วยกิจกรรมต่างๆ ยังคงเป็นจุดเด่นของธนาคารธนชาต สะท้อนภาพธนาคารที่ไม่ได้มุ่งเน้นทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ดูได้จากรางวัลที่ได้รับในปี 2017 นี้

ด้านภาพลักษณ์องค์กร ธนชาตคว้ารางวัล Most Admired Company Award จาก Thailand Top Company Awards 2017 จัดโดยนิตยสาร Business+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ที่มอบให้กับองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในด้านผลประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับธนาคารธนชาตได้จากการที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้า เช่น Smart Solution เปิด 2 บัญชีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ รวมถึงการที่บริษัทในกลุ่มธนชาต 14 บริษัทได้รับ ใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) นอกจากนั้น ธนาคารธนชาตยังได้รางวัล  Thailand Energy Awards 2017 จากภาครัฐโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในประเภทรางวัลอาคารควบคุมดีเด่น

ในด้านการทำ CSR ธนาคารธนชาตได้รับรางวัล สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจากเรื่อง ลูกมหาเศรษฐี ภายใต้โครงการ ReThink โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยังได้รับรางวัล ปฏิทินสุริยศศิธรซึ่งปฏิทินในกลุ่มธนชาตปี 2560 ชุด 9 ทศวรรษ ฉัตรชัยประชาได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินชนิดแขวน ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และรางวัลชมเชยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และอีกหนึ่งรางวัลของกลุ่มธนชาตในด้าน CSR คือ การได้รับเกียรติบัตรเชิดชูในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 จาก กระทรวงแรงงาน โดยในปีนี้กลุ่มธนชาตได้จ้างงานคนพิการรวมทั้งสิ้น 141 คน เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนพิการจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการ

ถ้าพูดถึงสินเชื่อรถยนต์ หรือ Automotive Lending เป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันดุเดือด เพราะแต่ละแบงก์ต่างพยายามช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด ทั้งรถยนต์เก่าและรถยนต์ใหม่ แต่ก็ยังไม่มีใครแย่งแชมป์อันดับ 1 มาจากธนาคารธนชาตได้  เพราะได้พัฒนารูปแบบการให้บริการอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง ปีนี้ธนชาตยังคว้า 4  รางวัลมาการันตีความแข็งแกร่ง ได้แก่รางวัล No.1 Brand Thailand 2016-2017 จากนิตยสาร Marketeer และสื่อออนไลน์ชั้นนำ  โดยสินเชื่อรถยนต์ธนชาต ได้รับ 2 รางวัล คือ แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 สาขา Auto Hire Purchase Loan และ Auto Re-Finance(สินเชื่อรถแลกเงิน) จากการตัดสินของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งอ้างอิงผลวิจัยของบริษัทวิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มาร์เก็ตเธียร์ รีเสิร์ช ที่เฟ้นหาสุดยอดแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในแต่ละปี

นอกจากนี้ยังได้รางวัล Auto Loan Product of the Year ในฐานะธนาคารยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์จากผลิตภัณฑ์ธนชาตรถแลกเงินจาก The Asian Banker นิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

ยังไม่หมดแค่นี้ สินเชื่อรถยนต์ธนชาตยังได้รางวัลจากงานโฆษณาและสื่อสารการตลาด กับ รางวัล ADMANAward2017 สุดยอดงานมอบรางวัลด้าน โฆษณาและสื่อสารการตลาด จากโฆษณาท่านเปาสตาร์ทอัพ และ แคมเปญเปาเที่ยงธรรมของผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน โดยได้รับรางวัล ในสาขา Integrated Marketing Communication (IMC) จากการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด ครบวงจร และสาขา Promo & Activation จากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดดีเด่น   และปิดท้าย กับรางวัล Bronze จาก B.A.D Award (Bangkok Art Director’s Association) สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก ในหมวด Outdoor จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน แคมเปญ “เปาเที่ยงทำ” ที่เป็นการจำลองการทำธุรกิจจริง จากการนำรถไปแลกเงินมาทำธุรกิจ อีกด้วย

นอกจากจะมีผลงานในเรื่องสินเชื่อรถยนต์แล้ว ผลงานด้านการลงทุนของบริษัทในกลุ่มธนชาตก็ยังมีความโดดเด่นเช่นกัน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด (บลจ. ธนชาต) คว้ารางวัล Morningstar awards 2017 จากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ที่เป็นบริษัทย่อยของ Morningstar, Inc. บริษัทฯ ชั้นนำของโลกทางด้านการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุน โดยกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  (T-NFRMF) ได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ซึ่งกองทุนนี้ได้รับรางวัลประเภทนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

นอกจากนั้น บลจ.ธนชาต ยังได้รับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม” (Best Asset Management Company Award) และรางวัล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น” (Outstanding Asset Management Company Awards) จากงาน SET Awards 2017 ไฮท์ไลท์อยู่ที่รางวัล บลจ.ยอดเยี่ยม ที่ คณะกรรมการได้คัดเลือกจาก บลจ. จำนวน 5 แห่งคือ บลจ.ธนชาต, บลจ.กสิกรไทย, บลจ.กรุงไทย,  บลจ.เอ็มเอฟซี และบลจ.ไทยพาณิชย์ และในท้ายที่สุด บลจ.ธนชาต ได้รับคัดเลือกให้คว้ารางวัล บลจ.ยอดเยี่ยม

เมื่อรวมถึงผลงานด้านสายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (บล.ธนชาต) ยังได้รับ 3 รางวัล จาก งาน SET Awards 2017 ประกอบด้วย  รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล, รางวัล บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์  และรางวัล ธุรกรรมทางการเงินดีเด่นในตลาดทุน อีกด้วย

ในด้านธุรกิจประกันภัย บริษัทในกลุ่มธนชาตยังสามารถคว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 ของประเทศมาได้ โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย ได้รับรางวัล  บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ประจำปี 2559  จาก สำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลดีเด่น อันดับ 1 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นอย่างต่อเนื่องรวมกัน 6 ปีซ้อน

ธนชาตยอดเยี่ยมรับรางวัลระดับอินเตอร์

ไม่เพียงแต่ได้รับรางวัลจากองค์กรภายในประเทศ ธนาคารธนชาต และบริษัทในกลุ่มธนชาตยังสามารถคว้ารางวัลระดับสากลอีกด้วย คือ  ธนาคารธนชาต ได้รับรางวัลจากการประสบผลสำเร็จในการจัดจำหน่ายพันธบัตรกระทรวงการคลัง สปป.ลาว จาก 3 องค์กร ประกอบด้วย รางวัลจากนิตยสาร IFR Asia รางวัลจากนิตยสาร The Asset  และรางวัลจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

นอกจากนี้  บล.ธนชาต  ก็ยังได้รับ 3 รางวัลระดับสากลด้วย จากความสำเร็จในฐานะแกนนำในการเสนอขายหุ้น IPO ของ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์  ประกอบด้วย รางวัลจาก นิตยสาร IFR Asia  รางวัลจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia และ รางวัลจาก Global Capital Asia and Asiamoney

และปิดท้ายปลายปี บล.ธนชาต ยังสามารถไปคว้า 10 รางวัลคุณภาพระดับสากลได้ จาก Asiamoney Broker Poll 2017 โดยได้อันดับ 1 ประเภทนักวิเคราะห์รายบุคคล Best Small Cap Analyst และอันดับที่ 3 ประเภท บริษัทหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศ พร้อมกับติดอันดับ 1 ใน  3 อีก 8 รางวัล  จาก Asiamoney Broker  Poll  ที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การเงินและนักลงทุนจากสถาบันทั่วโลกอีกด้วย

สรุป

ปี 2017 เป็นอีกหนึ่งปีที่ธุรกิจการเงินธนาคารเผชิญหน้ากับการเข้ามา Disrupt ของเทคโนโลยี แต่ธนาคารธนชาตและบริษัทในเครือ พิสูจน์ให้เห็นผ่านผลงานในหลากหลายด้านแล้วว่า ยังคงสามารถให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพไปพร้อมๆ กับการทำเพื่อสังคมได้

[Advertorial]

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา