ม.ธรรมศาสตร์ใจดี แจก 8 คอร์สเรียนปริญญาโทออนไลน์แบบฟรีๆ ให้พัฒนาตัวเองช่วงกักตัว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เราไม่สามารถเดินทางออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้เช่นเดิม การเรียนออนไลน์เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสามารถใช้ช่วงเวลาที่อยู่บ้านเพื่อพัฒนาตัวเองได้

ภาพจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศได้เปิดคอร์สให้เรียนออนไลน์แบบฟรีๆ จำนวนมาก ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศทั้งหมดมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับคนไทยเท่าไหร่นัก เพราะต้องใช้ทั้งการฟัง การพูด รวมถึงการอ่านในเวลาเดียวกัน

ซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ SkillLane ได้ร่วมมือกันเปิดให้เรียนในหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์สู่ทักษะแห่งอนาคต (TUXSA) กันแบบฟรีๆ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 10,000 คนแรก ภายในวันที่ 30 เมษายนนี้

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เป็นตลาดวิชาของประชาชน จึงได้เปิดให้เรียนคอร์สเรียนปริญญาโทออนไลน์แบบไม่เก็บหน่วยกิต ฟรีจำนวน 1 คอร์ส เพื่อพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างคอร์สเรียนในหลักสูตร ภาพจาก skilllane.com

ซึ่งคอร์สเรียนปริญญาโทที่เปิดให้เรียนฟรี จะอยู่ในหลักสูตร Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วย 8 คอร์ส ดังนี้

  • Python for Data Science (ไพธอนสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล)
  • Advanced Python for Data Science (ไพธอนสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นสูง)
  • Business Intelligence (ธุรกิจอัจฉริยะ)
  • Data Mining Algorithms (ขั้นตอนวิธีสำหรับเหมืองข้อมูล)
  • Fundamental of Digital Transformation (พื้นฐานของการแปรรูปแบบทางดิจิทัล)
  • Business Case for Data Science (กรณีทางธุรกิจสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล)
  • Digital Leadership (ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล)
  • Digital Organization Behavior (พฤติกรรมองค์กรยุคดิจิทัล)

คอร์สเรียนทั้ง 8 คอร์สนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงคาดการณ์ความเป็นไปได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับพนักงาน หรือแม้แต่ธุรกิจและองค์กรของตนเอง

ผู้ที่สนใจเรียนฟรีใน 8 คอร์สเรียนข้างต้น สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าผู้สมัครจะครบจำนวน 10,000 คน โดยจะสามารถเข้าเรียนได้ภายใน 2 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา