ไทยยูเนี่ยนและบริษัทในเครือร่วมรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2563 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

thaiunion

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย นางวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครืออย่าง บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด และบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ในประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงยุติธรรม ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน รางวัลดีเด่น ประจำปี 2563 ในประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ดำเนินงานโดยให้ความสำคัญในประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถถ่ายทอด และขยายผลต่อยอดไปยังองค์อื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยบริษัทในเครือ 2 บริษัทที่ได้รับรางวัลชมเชยในประเภทดังกล่าว ได้แก่ บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด และบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัล

thaiunion

ไทยยูเนี่ยนมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้นำไปปรับใช้กับทุกบริษัทในเครือทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก รวมถึงห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังให้การยอมรับแนวทางการจัดหางานอย่างมีจริยธรรมของไทยยูเนี่ยนซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก และโครงการต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และสายด่วนการรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของไทยยูเนี่ยน ที่ให้บริการ 365 วันต่อปี ซึ่งทำให้แรงงานมีสิทธิ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

รางวัลสิทธิมนุษยชนที่ได้รับเป็นการตอกย้ำถึงผลงานที่ได้ดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนรวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

ชู ชง ชาน ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พนักงานของเรา คือ หัวใจและจิตวิญญาณของไทยยูเนี่ยน ดังนั้น การจัดหางานที่ปลอดภัยถูกกฎหมายและได้รับการคัดเลือกอย่างเสมอภาค จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเล ผ่านกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® โดยการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ มากมาย รวมถึง NGO เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของเราทั่วโลกได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม”

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา