EIC: เศรษฐกิจไทยหลังผ่อนคลาย Lockdown ค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ

EIC วิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์แบบ high frequency ที่สามารถบอกถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้เร็วกว่าข้อมูลเศรษฐกิจ มหภาคทั่วไป พบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยบางส่วนเริ่มกลับมาหลังการผ่อนคลาย Lockdown แต่ยังเป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ และซบเซากว่าช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 ค่อนข้างมาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างช้าๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกนอกบ้านที่เพิ่มมากขึ้น การเริ่เปิดให้บริการของธุรกิจทั้งห้างร้านและโรงแรม รวมถึงการเริ่มกลับมาประกาศจ้างงานของหลายๆ ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค

BANGKOK, THAILAND – MARCH 22: Quiet streets in Bangkok after the government announced a partial lockdown on March 22, 2020 in Bangkok, Thailand. On March 22, 2020 Bangkok imposed a partial lockdown of the city calling for the closure of shopping malls, restaurants apart from delivery, all sporting events, entertainment venues, beauty salons and more amidst the spread of Covid-19. Thailand announced 188 new cases, rasising the country’s total to 599 confirmed cases. (Photo by Lauren DeCicca/Getty Images)

ข้อมูล Community Mobility Reports ของ Google ชี้ให้เห็นว่า การเดินทางไปยังสถานีขนส่งลดลงเกือบ -70% การเดินทางไปยังสถานที่ประเภทพื้นที่ค้าปลีกและสันทนาการ เช่น ห้างสรรพสินค้าที่ลดลงกว่า -50% ช่วงต้นเดือนเมษายน เทียบกับปริมาณการเดินทางในช่วงต้นปี

หลังคลาย Lockdown แต่การเดินทางออกนอกบ้านไปยังสถานที่ต่างๆ ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตัวเลขช่วงต้นปี มีการเดินทางไปยังสถานที่ประเภทร้านค้าและร้านขายยา เท่านั้นที่กลับมาเท่าช่วงก่อน Lockdown ขณะที่การเดินทางออกจากบ้านไปยังสถานที่ต่างๆ ยังคงลดลงเฉลี่ย -22.8% ถึง 39.5%

ข้อมูล ไทยชนะ.com และ TripAdvisor.com สะท้อนการเริ่มกลับมาดำเนินการให้บริการของหลายธุรกิจ โดย EIC เก็บข้อมูลจำนวนกิจการที่ลงทะเบียนจากการเชื่อมต่อ Application Program Interface (API) กับเว็บไซต์ไทยชนะ.com ในกรุงเทพฯ และอีก 12 จังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่พบว่า จำนวนกิจการที่ให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว มีการลงทะเบียนรวมในวันที่ 27 พฤษภาคม อยู่ที่ 70,425 กิจการ เพิ่มขึ้นจาก 40,537 กิจการ ในวันที่20 พฤษภาคม

EIC มีข้อสังเกตว่าจำนวนร้านค้าในห้างสรรพสินค้าในช่วงแรกหลังเริ่มคลาย lockdown จะมีสัดส่วนค่อนข้างสูง ในวันที่ 20 พฤษภาคม มีจำนวน 26,450 ร้านค้า คิดเป็นสัดส่วน 65.2% ของจำนวนการลงทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าว สะท้อนถึงการที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ มีการเตรียมความพร้อมที่จะกลับมาเปิดบริการ ร้านค้าในห้างมีจำนวนเพิ่มขึ้นที่ 31.0%

ขณะเดียวกันห้องพักที่เปิดให้จองออนไลน์บนเว็บไซต์ TripAdvisor.com เคยมีจำนวนลดลงไปสูงสุดที่ -52.1 เมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้น Lockdown เริ่มกลับมามีจำนวนข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในระยะหลัง อัตราติดลบน้อยลงเหลือ -27.1 สะท้อนให้เห็นว่าโรงแรมเริ่มกลับมาเปิดกิจการ โรงแรม 3 ดาวและ hostel ขณะที่โรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว ยังทรงตัวในระดับต่ำ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการพึ่งพาลูกค้าาต่างชาติที่ยังมีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก JobsDB.com แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของการเปิดรับสมัครงานในธุรกิจท่องเที่ยวและ consumer retail ที่เริ่มกลับมาดำเนินการ EIC ได้ทำการ web scraping ข้อมูลจากเว็บไซต์ JobsDB.com ในช่วงสัปดาห์ล่าสุด มีประกาศรับสมัครงานเพิ่มขึ้น 11.0% เมื่อเทียบกับจำนวนในสัปดาห์ก่อนคลาย lockdown ระยะหนึ่ง

การเพิ่มขึ้นของธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว consumer retail เช่น เสื้อผ้า ค้าปลีก ที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ดี จำนวนประกาศรับสมัครงานโดยเฉลี่ยในปัจจุบันในภาพรวมยังต่ำกว่าระดับช่วงเริ่ม Lockdown อยู่ที่ -25.4%

แม้จะเริ่มฟื้นตัวหลังผ่อนคลาย Lockdown แล้ว แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังมีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า EIC คาดว่าจะใช้เวลานานในการกลับไปสู่จุดเดิม  นอกจากนี้ หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะต้องใช้เวลานานก่อนจะฟื้นกลับไปจุดเดิม ปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญคือ การเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 ระลอกสอง หากเกิดขึ้นจะนำไปสู่การกลับมาของมาตรการ lockdown จะทำให้เศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วทรุดตัวลงมากกว่าเดิม

ที่มา – SCB EIC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา