ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งไทยไม่ตาย แต่โตช้าลง TMB คาดปีนี้โตแค่ 5%

เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ของก็ขายไม่ได้ ว่าแต่ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งช่วงนี้เป็นอย่างไร?

ที่มา Shutterstock

TMB ชี้ธุรกิจค้าส่งเจอผลกระทบผู้ผลิตขายตรงรายย่อย

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics บอกว่า ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทยเพราะมีสัดส่วน 16% ของ GDP ซึ่งการเติบโตในช่วง 10 ปี (พ.ศ.2551-2561) อยู่ที่ 6.8% ต่อปี และในปี 2561 ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งในไทยเติบโต 8.5%

ทั้งนี้ในยุคเปลี่ยนผ่าน และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น ทำให้ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งที่มีโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบ โดยปี 2562 นี้ทาง TMB Analytics  คาดว่าธุรกิจค้าปลีกจะเติบโตน้อยลงมาอยู่ที่ 5% โดยมีธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตน้อยลง ได้แก่

  • ธุรกิจค้าส่ง ได้รับผลกระทบจากเพราะเศรษฐกิจชะลอตัว และผู้ผลิตบางส่วนหันมาขายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกรายย่อยรวมถึงลูกค้าบนช่องทางออนไลน์โดยตรง ทำให้ยอดขายผ่านการค้าส่งลดลงต่อเนื่อง
    โดย 5 ปีที่ผ่านมา อัตรากำไรสุทธิธุรกิจค้าส่งเฉลี่ยอยู่ 3.4-3.9% ค่อนข้างทรงตัว
  • ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และร้านค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป คนหันไปซื้อของผ่านร้าน Modern Trade เช่น Supermarket หรือร้านค้าออนไลน์มากขึ้น

อย่างไรก็ตามผู้ค้าปลีกก็มีกำไรสุทธิทรงตัวเช่นกันอยู่ที่ 4.7-4.8% แต่เห็นทิศทางว่ายอดขายของผู้ค้าปลีกยังขยายตัวได้อยู่

retail
ที่มา Shutterstock

ค้าปลีกค้าส่งยังโตได้ แต่ต้องปรับตัว

ในภาพรวมธุรกิจค้าปลีกค้าส่งยังขยายตัวได้บ้างขึ้นอยู่กับประเภทผู้ค้าทั้งนี้การปรับตัวต้องอาศัยจุดแข็งแข็งที่มีอยู่เดิม เช่น ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง Stock สินค้า และมีความเชี่ยวชาญระบบขนส่งสินค้า ฯลฯ

ทั้งนี้หมดนี้ต้องปรับตัว และต่อยอดด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการสินค้าคงคลังมาใช้เพื่อบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนผู้ค้าส่งต้องมองหาโอกาสและช่องทางเพื่อขายปลีกของตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากขึ้น 

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา