อนุทินดัน “ปัญหาหนี้นอกระบบ” ให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ขอลูกหนี้ทุกรายขอรับความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรม

เรื่องระดับชาติ วาระแห่งชาติ ยกให้ศูนย์ดำรงธรรม

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าว กระทรวงมหาดไทยนำข้อสั่งการและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

debt

โดยกระทรวงมหาดไทยจะทำงานร่วมกันเชิงพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยความร่วมมือกันระหว่างนายอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจ มีการศึกษาวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เข้าใจกระบวนการร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน

ตั้งแต่ ช่วยเหลือลูกหนี้ > ไกล่เกลี่ย > ประนีประนอมข้อพิพาท > เฝ้าระวังและป้องกัน > รวมทั้งปราบรามผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ก็จะมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่ซ้ำซ้อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมดำเนินการในทุกภาคส่วนถูกต้องเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม โดยกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหา หนี้นอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มขู่คุกคาม ถูกดูหมิ่นในการทวงถามหนี้ ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม

หรือหากมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยน แก้ไขหนี้นอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบ สามารถลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่ง เพื่อที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นำไปสู่การบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา