เงินบาทแข็งค่าทำไทยส่งออกข้าวแย่ ส่งออกรถยนต์หดตัวต่ำสุดในรอบ 27 เดือน

EIC (Economic Intelligence Center) ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยรายงาน “ส่งออกพฤศจิกายน 2019 หดตัวเร่งขึ้น -7.4%YOY จากการปิดซ่อมโรงกลั่นและการส่งออกรถยนต์ที่หดตัวสูงเป็นสำคัญ”

Thailand Export ส่งออก ท่าเรือ ไทย
ภาพจาก Shutterstock

สินค้าส่งออกสำคัญที่ทำให้มูลค่าส่งออกเดือนพฤศจิกายนหดตัว คือ สินค้าที่เกี่ยวกับน้ำมัน รถยนต์และส่วนประกอบ และข้าว โดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำมัน ประกอบด้วยเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และน้ำมันสำเร็จรูป หดตัวตามราคาน้ำมันดิบโลกที่ทรงตัวในระดับต่ำ กอปรกับปิดซ่อมโรงกลั่นขนาดใหญ่ช่วงปลายปี 

ทำให้สินค้าดังกล่าวหดตัวในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ปริมาณส่งออกสินค้าลดลง การปิดซ่อมโรงกลั่นน้ำมันเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน IMO 2020

รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบหดตัวที่ -15.6%YOY มูลค่าส่งออกและอุปกรณ์ได้รับผลกระทบจากตลาดรถยนต์โลกที่ซบเซาต่อเนื่องนับตั้งแต่กันยายน 2018 สถานการณ์ยังไม่ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากมูลค่าส่งออกที่ต่ำกว่าระดับแนวโน้ม ส่งออกรถยนต์หดตัวสูงถึง -24.4%YOY สูงสุดในรอบ 27 เดือน

ส่งออกข้าวหดตัวที่ -31.4%YOY หดตัวในตลาดสำคัญ ทั้งเบนิน แอฟริกาใต้ จีน เนื่องจากมีข้าวในปริมาณมากในตลาดโลก รวมทั้งการแข็งค่าเงินบาททำให้ความสามารถในการแข่งขันราคาข้าวไทยลดลง

ภาพจาก EIC SCB

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน หดตัวน้อยลง แต่มูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันยังหดตัวเพิ่มขึ้น 

ภาพจาก EIC SCB

การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบยังไม่ฟื้นตัวนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2018

ภาพจาก EIC SCB

การส่งออกรายตลาด หดตัวทุกตลาดสำคัญ จีนพลิกกลับมาขยายตัวได้

การส่งออกไปสหรัฐฯ หดตัวที่ -2.6%YOY จากเหล็กและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์และส่วนประกอบเป็นสำคัญ 

การส่งออกไปอาเซียนหดตัว -11.1%YOY สินค้าที่หดตัว เช่น น้ำมันสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล และเม็ดพลาสติก

การส่งออก CLMV หดตัวที่ -9.3%YOY สินค้าสำคัญที่หดตัวคือ น้ำมันสำเร็จรูป ผลไม้สด-แช่แข็งและแห้งฯ เคมีภัณฑ์

ภาพจาก EIC SCB

การส่งออกไปญี่ปุ่นพลิกกลับมาหดตัวที่ -10.9%YOY สินค้าที่สำคัญคือ โทรศัพท์และอุปกรณ์​ เม็ดพลาสติก รถยนต์และส่วนประกอบ โทรทัศน์และส่วนประกอบ และเครื่องจักรกล

การส่งออกไปจีนกลับมาขยายตัวที่ 2.3%YOY สินค้าสำคัญที่ขยายตัวคือรถยนต์และส่วนประกอบ, ผลไม้สดแช่แข็งและแห้ง, รวมถึงคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า

มูลค่าการนำเข้ายังหดตัวต่อเนื่องที่ -13.8%YOY มูลค่านำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงหดตัวสูงถึง -47.9%YOY เนื่องจากราคาน้ำมันดิบโลกทรงตัวในระดับต่ำ และการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่น ทำให้มีการนำเข้าเชื้อเพลิงลดลง

EIC  ปรับลดประมาณการมูลค่าส่งออกปี 2019 เป็น -3.3% จากเดิมคาดไว้ที่ -2.5% ข้อมูลล่าสุดเดือนพฤศจิกายน ส่งออกหดตัวมากกว่าที่คาด จากการหดตัวระดับสูงของสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกัน้ำมันตามการปิดซ่อมโรงกลั่นช่วงปลายปี 

ระยะต่อไป EIC คาดว่าส่งออกจะมีทิศทางทรงตัว ปรับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป สินค้าส่งออกไปจีนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า คือ ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 

ที่มา – SCB EIC 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์