ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโรงแรม 4 ดาว ที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไป เป็นวันละ 400 บาท รวม 10 จังหวัด

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เป็นเงินวันละ 400 บาท

คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตามมติของคณะกรรมการค่าจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับให้บริการ 4 ดาว และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 400 บาท ใน 10 จังหวัด ดังนี้

Hotel

กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวันและวัฒนา, กระบี่ เฉพาะเขต อบต. อ่าวนาง, ชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา, เชียงใหม่ เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่, ประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน, พังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก, ภูเก็ตทั้งจังหวัด, ระยอง เฉพาะเขตตำบลเพ, สงขลา เฉพาะเขตเทศบาล นครหาดใหญ่, และสุราษฏร์ธานี เฉพาะเขตเทศบาลนครเกาะสมุย

คารม ระบุว่า วันนี้ 13 เมษายน 2567 เป็นวันแรกที่นายจ้างต้องจ่ายอัตราค่าแรงขั้นต่ำให้ลูกจ้าง หากนายจ้างไม่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวันจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานปี 2541 โดยลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

คณะกรรมการค่าจ้างฯ ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาคและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง สามารประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข โดยจะมีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวและจะนำไปสู่การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำด้วยความรอบคอบต่อไป

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา