ออมสินปล่อยกู้บัตรคนจน ดอกเบี้ย 0.75% กู้ 1 หมื่น ผ่อนหลักร้อยบาทต่อเดือน

เมื่อรัฐบาลอยากดูแลประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มถือสวัสดิการแห่งรัฐ ทางธนาคารออมสินเลยเปิดให้กู้เงินเพื่อใช้ในการสร้างอาชีพ และชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพจาก Shutterstock

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน บอกว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านราย เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ธนาคารออมสินในฐานะธนาคารของภาครัฐ เลยออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งจะให้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาซีพ วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาทตลอดโครงการโดยเริ่มให้สินเชื่อมาตั้งแต่ 17 ธ.ค. 2018 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ 1.4 ล้านคน ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์อยากพัฒนาชีวิตกับธนาคารออมสินไว้ และแม้จะมีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้ขอกู้สามารถใช้การค้ำประกันจากใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จุดเด่นคือ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ผ่อนชำระนาน 3-5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือน (ประมาณปีละ 9%) เช่น กรณีวงเงินกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน กรณีวงเงินกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขในการขอสินเช่ือได้แก่

  • ขอเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น งานค้าขาย หรืองานบริการต่างๆ
  • ผู้กู้ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สัญชาติไทย อายุครบ 20-70 ปี (เมื่อ
    เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีการประกอบอาชีพ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้
  • สามารถใช้การค้ำประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน
  • เอกสารการกู้ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรสวัสดิการรัฐ, รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ, เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ, สมุดบัญชีเงินฝาก, และเอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา