GDP ไทยไตรมาส 2 โต 4.6% ปัจจัยหลักจากการส่งออกที่ยังแข็งแกร่ง

GDP ของไทยในไตรมาส 2 ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ดีในไตรมาส 3 ที่จะถึงนี้ยังมีความท้าทายในเรื่องนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อาจลดลง จากเหตุการณ์เรือล่ม

ภาพจาก Shutterstock

GDP ของไทยในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาเติบโต 4.6% ดีกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 4.5% ซึ่งในไตรมาสนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ GDP ไตรมาสนี้ยังเติบโตคือภาคการส่งออกที่ยังแข็งแกร่ง โดยไตรมาสนี้ภาคการส่งออกโตถึง 12.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

พระเอกของ GDP ไทยในช่วงที่ผ่านมาอย่างภาคการส่งออกนั้น สภาพัฒน์คาดการว่าการส่งออกของไทยในปีนี้น่าจะเติบโตถึง 10% จากคาดการณ์ในไตรมาสที่แล้วอยู่ประมาณ 8.9%

ส่วนภาคการท่องเที่ยวของไทยเติบโตน้อยลงกว่าไตรมาสที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 15.4% โดยไตรมาสนี้เติบโต 9.1% นอกจากนี้สภาพัฒน์คาดว่าในไตรมาส 3 ความท้าทายจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตจำนวนมาก ถ้าหากจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนลดลงอาจส่งผลต่อ GDP ไทยได้

สำหรับภาคการเกษตรของไทยยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรที่ดีขึ้น แต่ดัชนีสินค้าราคาเกษตรยังถือว่าลดลง โดยเฉพาะราคายางพารา อ้อย และไม้ผล

ขณะที่ภาคการลงทุนจากรัฐบาลเติบโต 4.9% แต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากรัฐวิสาหกิจ ส่วนภาคเอกชนเติบโตเล็กน้อย อยู่ที่ 3.2%

นอกจากนั้นสภาพัฒน์คาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 4.2-4.7% นอกจากนี้คาดว่า กนง. ก็กำลังจับตามองในเรื่องของเศรษฐกิจไทยใน 1-2 ไตรมาสนี้ เพื่อที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 7 ปี

ที่มาเอกสารของสภาพัฒน์, Bloomberg, The Strait Times

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com