ธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 2 ยังแข็งแกร่ง แม้เศรษฐกิจไทยไม่ฟื้นตัว

ผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 2 ปี 2564 ยังมีความเข้มแข็ง มีทั้งเงินกองทุน เงินสำรอง และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดผลดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2 ปี 2564 พบว่ามีเงินกองทุนทั้งสิ้น 3,038.1 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ 20.0% เงินสำรองอยู่ในระดับสูงที่ 851.5 พันล้านบาท อัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ที่ 152.2% และอัตราส่วนสินทรัยพ์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤตอยู่ที่ 186.7%

สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2 ปี 2564 ขยายตัวลดลงเล็กน้อย 3.7% เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 จาก 3.8% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • สินเชื่อธุรกิจขยายตัวลดลงมาที่ 2.6% เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 จากการเร่งใช้สินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ ช่วงที่ตลาดการเงินผันผวนปีก่อน
  • สินเชื่อธุรกิจ SMEs ปรับดีขึ้นและขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสนี้ ส่วนหนึ่งจากผลของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและสินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัว 5.7% เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 5.3% โดยหลัก มาจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวได้ดี ขณะที่สินเชื่อรถยนต์ขยายตัวชะลอลง สินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัวลดลง เป็นผลมาจากมาตรการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจก่อนการล็อกดาวน์ ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัว

ขณะที่คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2 ปี 2564 ได้รับผลจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ ยอดคงค้างสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 545.5 พันล้านบาท คิเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ 3.09% สัดส่วนสินเชื่อก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อเครดิตต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 6.34% ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ 6.42%

ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2564 จำนวน 60.4 พันล้านบาท เพิ่มจากไตรมาสเดียวกับปีก่อน 72.1% การควบรวมของธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง คือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เสร็จสมบูรณ์ 5 กรกฎาคม 2564 ทำให้ธนาคารมีขนาดใหญ่ขึ้น มีการทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นมากึ้น รวมทั้งมีการให้ริการทางการเงินที่สำคัญทั้งสินเชื่อ เงินฝาก เงินฝาก การโอนเงินชำระเงิน ในปริมาณที่สูงและมีลูกค้าจำนวนมาก ทำให้ธนาคารทหารไทยธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง

จากเดิมที่มีอยู่ 5 แห่ง ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมสินเชื่อ

ที่มา – ธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา