ทำไมคาราวานผ้าห่มผืนเขียว “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว”​ ถึงจำเป็นในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อน แต่ละปีอากาศหนาวนับวันได้ ดังนั้นหลายคนจะไม่เข้าใจว่าทำไม ผ้าห่มผืนเขียว ในโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ถึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความอบอุ่น ความห่วงใย และสร้างรอยยิ้มระหว่างผู้ให้และผู้รับมาจนก้าวสู่ปีที่ 19

ไม่น่าเชื่อว่า มีถึง 45 จังหวัดในประเทศไทย ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตประสบภัยหนาว ทั้งพื้นที่ชนบท พื้นที่ราบสูง และพื้นที่หุบเขาต่างๆ มีอากาศหนาวเย็นทุกปี นั่นทำให้ผ้าห่มผืนเขียว กลายเป็นความอบอุ่นทันทีที่ได้รับ

วิถีชีวิตชนบท ความเป็นกันเองที่สัมผัสได้จากใจ

โครงการ “ไทยเบฟ… รวมใจต้านภัยหนาว” เดินทางไปมาหลายจังหวัด ได้สัมผัสกับความเป็นไทยที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิตที่มีความเป็นพื้นบ้านอย่างแท้จริง ตื่นเช้าขึ้นทำกิจกรรมทางการเกษตร สวน ไร่ นา เลี้ยงสัตว์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เด็กๆ เดินไปโรงเรียน

ภาพเหล่านี้สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นไทยแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี และไทยเบฟ ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทั้งรักษารูปแบบความเป็นไทย ไปพร้อมกับการสร้างความอบอุ่น ต่อสู้กับภัยหนาว ทำให้ ผ้าห่มผืนเขียว กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆ ชุมชนและเป็นเครื่องมือที่ใช้สู้กับอากาศหนาวได้เป็นอย่างดี

มากกว่าความอบอุ่น คือ สังคมแห่งการให้และแบ่งปัน

ผ้าห่มผืนเขียว ช่วยสร้างความอบอุ่น สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้รับ มีผ้าห่ม 3,800,000 ผืนที่ถูกส่งไปถึงมือผู้รับใน 45 จังหวัด 579 อำเภอ 4,622 ตำบล แทนความอบอุ่นที่มีให้กัน

นี่ไม่ใช่เป็นเพียงการต้านภัยหนาวเท่านั้น แต่เป็นการสร้าง “สังคมแห่งการให้และแบ่งปัน” ผู้ให้ก็อุ่นใจ ผู้รับก็อบอุ่น มีรอยยิ้มให้แก่กัน ซึ่งนอกจากผ้าห่มผืนเขียวแล้ว ยังมีความช่วยเหลืออื่นๆ ทั้งบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียนและกีฬา

นี่คือการต่อยอดที่ ไทยเบฟ ต้องการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น เป็นการสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน

ตัวไม่หนาว ใจก็ไม่หนาว เพราะเรามอบรอยยิ้มให้กัน

สรุปแล้ว ผ้าห่มผืนเขียว ที่หลายคนอาจเรียกติดปากว่า ผ้าห่มช้าง ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทั้งความร่วมมือจากหลายภาคส่วน สัญลักษณ์แห่งการให้ สัญลักษณ์แห่งความอบอุ่น และสัญลักษณ์แห่งรอยยิ้มที่มอบให้กัน

ปีที่ 19 ไทยเบฟ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งมอบผ้าห่ม 200,000 ผืนไปยัง 15 จังหวัด พร้อมด้วยความช่วยเหลืออื่นๆ อีกมากมาย

ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุดไปด้วยกัน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา