ไทยเบฟ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบตู้แช่จัดเก็บวัคซีนโควิด-19

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบตู้แช่จัดเก็บวัคซีนโควิด-19 ให้แก่สถานพยาบาล เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยจากโควิด-19 โดยมี คุณศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบจาก คุณประวิช สุขุม ผู้แทน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ พร้อมด้วย คุณโฆษิต สุขสิงห์ คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง คุณเอกพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล คุณพัฒนพงษ์ ตั้งสิริมานะกุล  นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ แพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล และ แพทย์หญิงอลิศรา ทัตตากร ร่วมในการส่งมอบตู้แช่วัคซีนโควิด-19 ดังกล่าว ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อบ่ายวันนี้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา