รัฐไทยทุ่มงบกว่า 4 พันล้านบาท จัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม 12 ล้านโดส

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการจัดหาวัคซีน Sinovac ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมจำนวน 12 ล้านโดส กรอบวงเงินรวม 4,254.3600 ล้านบาท

การอนุมัติงบเพื่อจัดหาวัคซีน Sinovac มาใช้เพิ่ม 12 ล้านโดสนี้ ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานโครงการกลุ่มที่ 1 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนสูตรผสมเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน

การส่งมอบวัคซีน AstraZeneca คลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้ ขณะที่วัคซีน Pfizer คาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ส่วนการฉีดวัคซีนขณะนี้ที่เป็นการฉีดวัคซีนไขว้ระหว่างวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca มติ ครม. ระบุว่า น่าจะทำให้ร่นระยะเวลาการฉีดวัคซีนลงได้และทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับสูงตามผลวิจัย ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรคและลดอัตราการป่วย การเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโควิด-19

ครม. เห็นควรให้กรมควบคุมโรคพิจารณากำหนดเงื่อนไขของสัญญาให้มีความยืดหยุ่นในกรณีที่มีวัคซีนที่มีความสามารถต้านทานไวรัสกลายพันธ์ได้มากขึ้น ให้บริษัทส่งมอบวัคซีนรุ่นใหม่ดังกล่าวทดแทนวัคซีนเดิม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผนการจัดหาวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชนไทย

ที่มา – รัฐบาลไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา