ไทยเวียตเจ็ทเดินหน้า ขยายเส้นทางไปเพื่อนบ้าน: กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์

วรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท ระบุว่า หลังจากจำกัดเส้นทางยาวนานเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา จึงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศสู่หลากหลายจุดมุ่งหมายในเอเชีย เพื่อเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศกับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ยิ่งไปกว่านั้น เชื่อมั่นว่า การให้บริการเส้นทาบินระหว่างประเทศเส้นทางใหม่ๆ จะมีส่วนสำคัญในการเชื่อมผู้คนจากแต่ละประเทศพร้อมกับช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วย

ThaiVietJet

3 เส้นทางที่มุ่งไปคือ พนมเปญ เวียดนาม และสิงคโปร์

สำหรับเส้นทางสู่พนมเปญ

สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบินเป็นเส้นทางการบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสสุวรรณภูมิ) ไปยังพนมเปญ (ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ) เริ่มให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ และจะปรับเพิ่มเป็นสูงสุดสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน เริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้ สายการบินจากเที่ยวบินกรุงเทพฯ สู่เสียมเรียบ

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าสู่กัมพูชาต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นลบแบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เมื่อเดินทางถึงกัมพูชา รวมทั้งตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เมื่อเดินทางถึงกัมพูชา

เส้นทางสู่เวียดนาม

สายการบินไทยเวียตเจ็ทร่วมกับสายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) เพิ่มความถี่เที่ยวบินระหว่างประเทศ เชื่อมไทยสู่เวียดนามด้วยเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โฮจิมินห์ สูงสุด 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ถือเป็นสายการบินให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างไทยและเวียดนามอย่างต่อเนื่องตลอดการระบาดของโควิด นับตั้งแต่ 2564

มีการปรับเพิ่มจากความถี่สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบินเป็นสูงสุดสัปดาห์ละ 6 เที่ยวบิน เริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการเดินทางในหลายประเทศในภูมิภาค รวมทั้งไทยและเวียดนาม นอกจากนี้ยังกลับมาให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ดานัง เริ่มให้บริการตั้งแต่ 27 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยช่วงแรก เส้นทางบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ดานัง จะให้บริการด้วยความถี่สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันพุธ วันศุกร์และวันอาทิตย์ เตรียมปรับเพิ่มความถี่ตามความต้องการในอนาคต

ทั้งเวียดนามและไทยต่างผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศ โดยไทยยกเลิกการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบ RT-PCR ในวันที่ 5 หลังเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรและลดวงเงินประกันภัยโควิด-19 เหลือเพียง 20,000 เหรียญสหรัฐ จากเดิม 50,000 เหรียญสหรัฐ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 ส่วนเวียดนามผ่อนปรนมาตรการเหลือเพียงตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK หรือ RT-PCR ในวันที่ 1 และต้องมีวงเงินประกันภัยโควิดเพียง 10,000 เหรียญสหรัฐตั้งแต่ 15 มีนาคมเป็นต้นไป

Vietjet
ภาพจาก Vietjet

เส้นทางสู่สิงคโปร์ บินตรงจากสุวรรณภูมิและภูเก็ต

สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสิงคโปร์และสำนัหงานการบินพลเรือนแห่งสิงคโปร์เข้าร่วมโครงการช่องทางพิเศษ สำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว (Vaccinated Travel หรือ VTL) อนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์โดยไม่ต้องกักตัว โดยสายการบินเริ่มให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่ท่าอากาศยานชางงีสิงคโปร์ ตั้งแต่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งเส้นทางบินจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สู่ท่าอากาศยานชางงีสิงคโปร์ ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ช่วงแรกของการให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศเส้นทางใหม่จากท่าอากาศยานสุวรณณภมิ สู่ ท่าอากาศยานชางงี สิงคโปร์ ด้วยความถี่ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์และเส้นทางบินจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สู่ท่าอากาศยานชางงีสิงคโปร์ ด้วยความถี่ 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ โดยรัฐบาลสิงคโปร์และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสิงคโปร์ได้ริเริ่มโครงการช่องทางพิเศษสำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว (Vaccinated Travel Lane หรือ VTL) อนุญาตให้เดินทางเข้าสิงคโปร์ไม่ต้องทำการกักตัว หากคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

ที่มา – VietJet

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา