นอกจากโภชนาการ ไทยยูเนี่ยน ย้ำความปลอดภัยของอาหารสำคัญที่สุด

7 มิถุนายน ของทุกปีคือ วันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safty Day) เพื่อตอกย้ำว่า อาหารต้องมาตรฐานด้านความปลอดภัยในทุกวัน ทุกเวลา ทุกขั้นตอน เพราะอาหาร คือสิ่งที่ทุกคนรับประทานเข้าสู่ร่างกายโดยตรง นี่คือสิ่งที่ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และต้องการเน้นย้ำเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้

ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บอกว่า ไทยยูเนี่ยน เป็นผู้ผลิตอาหารให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ดังนั้นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารต้องสำคัญที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า อาหารทุกคำต้องปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับร่างกาย

มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร มีความหมายกว้างมากจนหลายคนอาจคิดไม่ถึง เพราะเกี่ยวพันถึงระบบห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ยิ่งผลิตภัณฑ์ของไทยยูเนี่ยนส่งออกไปถึงมือผู้บริโภคทั่วโลก ยิ่งต้องมีกลยุทธ์พัฒนาระบบการดูแลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ปราศจากกลโกงและการคุกคามที่เกี่ยวกับอาหารโดยเจตนา ต้องไม่มีการฉ้อโกงอาหารและเจตนาเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหารโดยเด็ดขาด

thai union

ดังนั้น มาตรฐานความปลอดภัยของไทยยูเนี่ยน จึงเริ่มต้นตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ ที่นอกจากจะสะอาดถูกหลักอนามัย ต้องมาจากผู้จัดหาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้แรงงานที่ถูกต้องและทำการประมงอย่างยั่งยืน ต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนจากโรงงานย้อนหลังได้ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

สำหรับมาตรฐานการผลิตในโรงงานทุกแห่ง เริ่มต้นจากพนักงานทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริเวณโรงงาน ต้องสวมใส่เครื่องป้องกันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงงาน เพื่อมิให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและเป็นการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practices (GMP)

สำหรับมาตรฐานของโรงงาน ไทยยูเนี่ยนได้รับการรับรองจาก Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ช่วยรับประกันว่าสินค้าของไทยยูเนี่ยน ปราศจากความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารพิษ และมีการทำความสะอาดรวมถึงการฆ่าเชื้อทุกครั้งในกระบวนการผลิต

thai union

มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตและบรรจุเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผลิตสินค้าอาหารทะเลคุณภาพให้กับผู้บริโภคทั่วโลก สำหรับขั้นตอนการผลิตและบรรจุ รู้หรือไม่ว่า

  • บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นกระป๋องและภาชนะปิดสนิท ต้องได้รับการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที
  • อาหารแช่แข็งปรุงสุกพร้อมทานหลังละลาย ต้องผ่านการล้างทำความสะอาดด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิใจกลางอาหาร 71 องศาเซลเซียส และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับกลุ่มของแช่แข็งดิบ หลังจากนั้นจะแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

thai union

ในขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของไทยยูเนี่ยนทุกชิ้นผ่านขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมด

และหลังจากจบกระบวนการผลิตแล้ว ในขั้นตอนการขนส่ง เริ่มจากพนักงานทุกคนต้องได้รับการวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน และต้องสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องป้องกันเชื้ออย่างเหมาะสม ตลอดจนการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการสัมผัสสินค้า 

นอกจากนี้ต้องมีการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถบรรทุกสินค้าทั้งด้านนอกและด้านใน ก่อนและหลังการขนส่งสินค้า ในขณะที่ตัวสินค้าเองเมื่อถูกบรรจุลงกล่องแล้วจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีก่อนการขนส่งอีกด้วย ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดเป็นไปอย่างเข้มงวด

thai union

“ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญกับเรื่องคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภค”

ดังนั้น ไทยยูเนี่ยน จึงเน้นย้ำเสมอว่า อาหารต้องปลอดภัยและมีโภชนาการที่ดี กระบวนการจัดหาและผลิตต้องปลอดภัย ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพราะ ความปลอดภัยอาหารเป็นเรื่องของทุกคน 

thai union

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา