10 อันดับเศรษฐีหุ้นไทยประจำปี 2564 สารัชถ์ รัตนาวะดี ครองแชมป์อันดับ 1 สามปีซ้อน

วารสารการเงินธนาคารร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 28 โดยวัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด mai ตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564

Thai stock richest billionaire 2021

ผลการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยปี 2564 ในวารสารการเงินธนาคาร เดือนธันวาคม 2564

อันดับ 1

สารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF ครองแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ถือหุ้นมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 1 รวม 173,099.73 ล้านบาท รวยเพิ่มขึ้น 57,809.73 ล้านบาท หรือ 50.14%

สารัชถ์ รัตนาวะดี

อันดับ 2

นพ. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ หมอเสริฐ เจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพและสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโดยถือครองหุ้นมูลค่ารวม 58,217.83 ล้านบาท รวยเพิ่มขึ้น 8,138.52 ล้านบาท หรือ 16.25%

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

อันดับ 3

นิติ โอสถานุเคราะห์ นักลงทุนรายใหญ่ ทายาทอาณาจักรโอสถสภา ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 56,253.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,071.53 ล้านบาท หรือ 16.75% จากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นที่อยู่ในพอร์ตลงทุนที่มีชื่อนิติเป็นผู้หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของปีนี้

นิติ โอสถานุเคราะห์

อันดับ 4

สมโภชน์ อาหุนัย เจ้าของ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) กิจการธุรกิจพลังงาน จำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากหล่นไปอยู่ในอันดับ 8 เมื่อปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าหุ้น EA ที่ถือครองในสัดส่วน 23.21% มูลค่า 53,026.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,613.93 ล้านบาท หรือ 54.09%

สมโภชน์ อาหุนัย

อันดับ 5 และ 6

เจ้าของ บมจ. เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) หรือชื่อเดิมคือ เมืองไทยลิสซิ่ง ดาวนภา เพ็ชรอำไพ ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 5 จากอันดับ 6 เมื่อปีที่แล้ว โดยถือหุ้น MTC ในสัดส่วน 33.96% มูลค่า 41,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,480 ล้านบาท หรือ 18.27%

ดาวนภา เพชรอำไพ

ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ขึ้นจากอันดับ 7 มาอยู่อันดับ 6 โดยถือครองหุ้นรวมมูลค่า 41,631.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,354.06 ล้านบาท หรือ 18.01%

ชูชาติ เพ็ชรอำไพ

อันดับ 7

วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ทีโอเอ ทายาทคนโตของอาณาจักรสี TOA ลดมาอยู่อันดับ 7 จากอันดับ 4 เมื่อปีที่แล้ว โดยถือครองหุ้นรวมมูลค่า 35,100.85 ล้านบาท ลดลง 6,112.30 ล้านบาท หรือ 14.83%

วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

อันดับ 8

ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่ม บริษัท บี. กริม กลุ่มธุรกิจสัญชาติเยอรมันยักษ์ใหญ่ที่สุดในไทย เป็นเจ้าแห่งธุรกิจพลังงาน, โรงไฟฟ้า, อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องปรับอากาศ, คมนาคมและอสังหาริมทรัพย์ โดยขยับขึ้นจากอันดับ 10 เมื่อปีที่แล้ว จากการถือครองหุ้นมูลค่ารวม 26,028.87 ล้านบาท ลดลง 770.38 ล้านบาท หรือ 2.87%

ฮาราลด์ ลิงค์

อันดับ 9

ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG) ติดอันดับ Top 10 ขึ้นมาอยู่อันดับ 9 จากอันดับ 11 ปีที่แล้ว ถือหุ้น CBG สัดส่วน 21% มูลค่า 25,200 ล้านบาท รวยเพิ่มขึ้น 630 ล้านบาท หรือ 2.56% จากราคาหุ้น CBG ที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง

ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

อันดับ 10

คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) กลับสู่อันดับ Top 10 หลังจากตกไปอยู่อันดับ 12 ในปีที่ผ่านมา หุ้นคีรีถือครองมีมูลค่ารวม 24,632.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,051.52 ล้านบาท หรือ 19.69%

คีรี กาญจนพาสน์

ปัจจัยลบต่างๆ ปีที่ผ่านมาคลี่คลายลง ทำให้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกผ่านจุดต่ำสุดจากผลกระทบโควิด 19 แล้วและเริ่มฟื้นตัวขึ้น ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตน้อยลง หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ แต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไป ว่าสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) จะน่ากังวลเพียงใดและจะลดประสิทธิภาพวัคซีนเจน 1 เพียงใด

เศรษฐีหุ้นไทย

ที่มา – วารสารการเงินธนาคาร

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา