ไม่ใช่แค่ฟังรู้เรื่อง THAI SER พัฒนา AI ให้จับความรู้สึกจากภาษาไทยได้ด้วย

1 ภาพอาจมีความหมายนับล้าน แต่ 1 คำก็อาจมีหลากหลายอารมณ์ได้เช่นกัน ขึ้นกับความรู้สึกของผู้พูดในตอนนั้นและถ่ายทอดออกมาเป็นน้ำเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งมนุษย์ด้วยกันจะรับรู้ได้ และตอนนี้ก็มีการพัฒนา AI ให้สามารถจับความรู้สึกในภาษาไทยได้ดีขึ้น

ais thai ser

AIS ได้ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIResearch) โดยทีมนักวิจัยคนไทยใช้เวลา 2 ปีพัฒนาชุดข้อมูล (Dataset) จำแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทย (Speech Emotion Recognition หรือ THAI SER) ได้เป็นครั้งแรกของโลก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี AI เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ (Deep Learning) มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลสัญญาณเสียง ช่วยให้เข้าใจคุณลักษณะของเสียง ขึ้นแท่นเป็น SER ที่พัฒนาจาก Dataset ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก โดยอันดับ 1 และ 2 เป็นภาษาอังกฤษ ที่พัฒนามาจากชุด Dataset เสียงจาก Podcast และ YouTube  ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ais thai ser

จากเดิม AI สามารถรู้จัก Speech Recognition รู้ว่าคนพูดต้องการสื่อสารถึงอะไร แต่ยังไม่สามารถจับความรู้สึกของผู้พูดได้ แต่จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบัน AI เริ่มต้นจับความรู้สึกของผู้พูดได้มากขึ้น โดยชุดข้อมูล THAI SER สามารถจำแนกอารมณ์จากเสียงได้ 5 อารมณ์ ได้แก่ โกรธ / เศร้า / สุข /หงุดหงิด และปกติ โดยมีความแม่นยำอยู่ที่ 70% และมีความพร้อมที่จะใช้งาน 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% เพื่อให้แบบจำลองพื้นฐาน มีผลการวิเคราะห์ที่ความแม่นยำสูงขึ้น และพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงขององค์กรต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาตามแต่ละบริบทต่อไป ส่วนการนำไปใช้งานจริง เช่น

  1. การวิเคราะห์อารมณ์ของลูกค้า จากเสียงพูด
  2. การจัดลำดับการให้บริการลูกค้า จากอารมณ์ของลูกค้า
  3. มอบหมายสายลูกค้าให้กับ CSR ตามความสามารถในการรับมืออารมณ์ต่างๆ
  4. ฝึกสอน และเตรียมความพร้อมให้กับ CSR ในการปฏิบัติงานจริง
  5. ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ และเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย

ais thai ser

ในอนาคต เราจะสามารถสื่อสารตอบโต้กับ AI ได้อย่างเข้าใจกันมากขึ้น หรือเราอาจไม่รู้เลยว่า ที่เรากำลังสื่อสารอยู่นั้นคือคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดชุดข้อมูล THAI SER ไปพัฒนาต่อยอดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทางเว็บไซต์ https://airesearch.in.th ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา