ก.ล.ต. สั่งปรับ 499 ล้านบาท หมอปราเสริฐและพวก ปั่นหุ้นบางกอกแอร์เวยส์

ก.ล.ต. เตรียมดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และพวก ในข้อหาปั่นหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือที่เรารู้จักกันว่า สายการบินบางกอกแอร์เวยส์

ภาพจาก Shutterstock

ก.ล.ต. เตรียมดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ในกรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท และสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ประกอบไปด้วย

  1. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
  2. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
  3. นฤมล ใจหนักแน่น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่งข้อมูลที่ทั้ง 3 ได้ซื้อขายหุ้น BA รวมไปถึงการจับคู่ราคาของหุ้น BA ซึ่งถือว่าเป็นการอำพรางราคาหลักทรัพย์อย่างหนึ่ง ในช่วงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคารวมไปถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

การกระทำของบุคคลทั้ง 3 ดังกล่าวถือเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) (2) ประกอบมาตรา 244 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 317/4 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

ปัจจุบัน ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ปราเสริฐยังเป็นเศรษฐีหุ้นรายใหญ่ของไทยจากการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ

ขณะที่ลูกสาวไม่มีตำแหน่งบริหารในบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด เป็นเพียงแค่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น

ที่มาefinanceThai

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ