นายกฯ มั่นใจ เศรษฐกิจดีขึ้น เตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิน 30 ล้านแน่ ปีนี้

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นเศรษฐกิจกำลังดีขึ้น ภาคการท่องเที่ยวกำลังเติบโต พร้อมกำชับให้ดูแลนักท่องเที่ยวให้ดี

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงหลังประชุมครม. ว่าประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจทั่ว ๆ ไปว่าสถานการณ์อุตสาหกรรมในประเทศดีขึ้นมากหากวัดตามดัชนีต่าง ๆ รวมถึงมีความคืบหน้าในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล มีแนวโน้มที่นักธุรกิจต่างชาติจะเข้าลงทุนในไทยมากขึ้น 

นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาความเชื่อมั่นและให้ความมั่นใจกับนักลงทุนต่างชาติ พร้อมเตือนให้มีการเฝ้าระวังเรื่องการ Disruption ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้บูรณาการการทำงานข้ามกระทรวง รวมทั้งการทำงานของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย

ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะมีมากกว่า 30 ล้านคน จากเดิมที่ประมาณการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 20 ล้านก่อนปรับขึ้นมาเป็น 28 ล้านคน พร้อมทั้งกำชับให้เฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ที่อาจเข้ามาเพิ่มเติม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการอย่างดีโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ และให้อำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวไม่เฉพาะเมืองหลักแต่ให้กระจายไปเมืองรองด้วย

ที่มา – รัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา