เปิดตัว NDID คาดใช้จริงช่วงปลายปีนี้ เริ่มเปิดบัญชีใช้ข้อมูลต่างธนาคารยืนยันตัวตน

ในงาน Bangkok FinTech Fair 2019 มีการเปิดตัว National Digital ID ซึ่งจะสร้างความสะดวกในการยืนยันตัวเองได้ เริ่มต้นที่การเปิดบัญชีเงินฝากโดยสามารถยืนยันตัวตนข้ามธนาคารได้ทันที

ในงาน Bangkok FinTech Fair 2019 ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ National Digital ID หรือ NDID ที่ใช้เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีตัวกลางคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด จะทำหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน

ปักธงสิ้นปี 2019 เริ่มใช้ NDID เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์

สุทธิรา ศรีไพบูลย์ รักษาการประธานบริษัท และตัวแทน บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด กล่าวว่า NDID มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการทำธุรกรรมทางดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรองรับทางกฎหมายในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนโลกดิจิทัล

สำหรับ NDID จะสร้างประโยชน์ได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาคบริการ และช่วยยกระดับของการทำความรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-KYC รวมไปถึง NDID ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายและได้รับความสะดวก เช่น ธนาคาร ลงทุน ประกันภัย สาธารณะสุข โทรคมนาคม และการศึกษา

บริการของ NDID คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 4 ปี 2019 ซึ่งบริการที่จะเปิดใช้จะสามารถทำให้ประชาชนสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งใหม่ โดยใช้ข้อมูลที่ลูกค้าเคยมีบัญชีธนาคารอื่นอยู่แล้ว สามารถยืนยันตัวตนข้ามธนาคารได้ทันที ในอนาคต NDID สามารถยืนยันจากบุคคลธรรมดาไปสู่นิติบุคคล และชาวต่างชาติในระยะต่อไป

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กล่าวว่า โครงการนี้รัฐและเอกชนเข้ามาร่วมมือกันกว่าจะตกผลึกได้ และเชื่อมั่นว่าปลอดภัย ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว อยากเชิญให้หน่วยงานรัฐหลายๆ ภาคส่วนมาใช้บริการนี้ด้วยซ้ำ เช่น เรื่องสาธารณสุข หรือ แม้แต่ในด้านความยุติธรรม และมองว่า NDID คือแพลตฟอร์มหลักของประเทศ 

โครงสร้างของ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด เป็นการถือหุ้นมากถึง 60 บริษัท ประกอบไปด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทผู้ให้ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบริษัทไปรษณีย์ไทย

NDID ชูจุดแข็งเชื่อมโยงทุกอุตสาหกรรม แบงก์พาณิชย์ย้ำออกเงินค่าธรรมเนียมให้ลูกค้า

บุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) บอกว่า ภายในปี 2019 ประชาชนจะสามารถใช้บริการ NDID ได้จริงผ่านการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และเปิดบัญชีหลักทรัพย์ ส่วนในเฟส 3 คาดว่าจะเชื่อมบริการกับธุรกิจประกันภัย
.
อย่างไรก็ตามทางบริษัทเตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียนราว 200-300 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นในบริษัทเปลี่ยนไป ด้านค่าธรรมเนียมในการเรียกใช้ข้อมูลดิจิทัลอยู่ระหว่างการปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ด้านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย บอกว่า ใน 1-2 เดือนนี้ทาง NDID จะเริ่มทดสอบการใช้งานร่วมกับฝั่งบล. ขณะเดียวกันแม้กฎหมายพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะออกมาแล้ว แต่ทาง NDID ต้องรอใบอนุญาตการพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีเจ้าเดียวในประเทศไทย) จากผู้กำกับเสียก่อนจึงจะเปิดใช้บริการได้
.
“เบื้องต้นมีการตั้งมาตรฐานค่าธรรมเนียมในการใช้ข้อมูลดิจิทัลแล้ว ซึ่งในอนาคตเมื่อธนาคารจะขอข้อมูลจากธนาคารเจ้าของข้อมูลก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้คนที่มีข้อมูลอยู่ในมือ แต่ขณะเดียวกันธนาคารจะ Absorb จ่ายค่าธรรมเนียมส่วนนี้ให้ลูกค้าในระยะแรกที่เริ่มใช้งาน”

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ