มิลเลนเนียล ศักยภาพการใช้จ่ายสูง เป็นกำลังสำคัญตลาดอสังหาฯ ไทยในอนาคต

ผลสำรวจดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เผย มิลเลนเนียล กำลังซื้อสูง มีความต้องการด้านที่อยู่อาศัย แม้ปัจจุบันสภาพคล่องจะซบเซา-หนี้สูงเพราะโควิดแต่ในอนาคตจะกลายเป็นกำลังซื้อสำคัญของเศรษฐกิจไทย

ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลยเนียลหรือกลุ่มผู้บริโภคที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2527-2539 อายุประมาณ 25-39 ปี มีจำนวนประมาณ 13.7 ล้านคนซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 31.5% ของประชากรวัยแรงงานในประเทศ เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังและศักยภาพในการใช้จ่ายสูงและเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของหลายธุรกิจ

อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 มิลเลนเนียลเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางการเงินค่อนข้างมากและกลุ่มผู้บริโภคที่มีการสร้างหนี้มากที่สุด โดยในไตรมาส 1/2563 มีมูลค่าหนี้สินรวม 4 ล้านล้านบาท เป็นหนี้เสีย (NPL) คงค้าง 2.7 แสนล้านบาท และมีการทำสินเชื่อบ้านอนุมัติใหม่ในกลุ่มมิลเลนเนียลประมาณ 50,516 สัญญาจากทั้งหมด 80,494 สัญญาซึ่งคิดเป็น 64% ของสินเชื่ออนุมัติใหม่ทั้งหมด

มิลเลนเนียล บ้าน
ภาพจาก DDproperty

DDproperty เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์ทำการสำรวจความคิดเห็น การวางแผนการใช้จ่าย และความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของลูกค้ากลุ่มมิลเลนเนียลที่มีต่อตลาดอสังหาฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และความท้าทายของสภาพเศรษฐกิจ พบว่า

  • มิลเลนเนียลส่วนใหญ่วางแผนมีบ้านหลังแรกตอนอายุ 31 ปี 43% ของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลที่ตอบแบบสำรวจยังไม่ได้ครอบครองอสังหาฯ หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและ 2 ใน 3 ของผู้บริโภคกลุ่มนี้วางแผนที่จะซื้อบ้านหลังแรกตอนอายุ 31 ปีที่มีความพร้อมด้านการเงินและมีความมั่นคงพอสำหรับภาระหนี้ก้อนใหญ่แล้ว
  • ความพร้อมด้านการเงินเป็นปัจจัยหลักในการซื้อที่อยู่อาศัย 74% ของผู้ตอบแบบสำรวจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ทำให้ถึงแม้จะมีความต้องการในการออมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยแต่ก็ยังมีอุปสรรคเรื่องความพร้อมด้านการเงิน โดยผู้ตอบแบบสำรวจ 50% ระบุว่ายังไม่มีเงินออมมากพอสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย ขณะที่ 33% ตั้งใจจะรับบ้านต่อจากพ่อแม่
  • การเช่าที่อยู่ตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่ายและไลฟ์สไตล์มากกว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจมิลเลนเนียล 94% มองว่าการเช่าที่อยู่อาศัยเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในปัจจุบันด้วยไลฟ์สไตล์ที่ใช้ชีวิตคนเดียวและข้อจำกัดด้านการเงิน การเช่าที่อยู่อาศัยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการซื้ออสังหาฯ ไม่จำเป็นต้องมีความพร้อมด้านการเงินมากและยังสามารถเก็บเงินบางส่วนไว้สำหรับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินได้

แม้ในปัจจุบันสถานภาพทางการเงินของลูกค้ากลุ่มมิลเลนเนียลจะยังมีข้อจำกัดและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ขาดความพร้อมและต้องชะลอการใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยออกไปแต่ในอนาคตพฤติกรรมและศักยภาพในการใช้จ่ายของลูกค้ากลุ่มมิลเลนเนียลจะกลายเป็นกำลังสำคัญในตลาดอสังหาฯ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา