ไทย เล็งเก็บภาษีซื้อขายหุ้นจากนักลงทุนรายย่อย เพิ่มช่องหารายได้ของรัฐ 

ประเทศไทยเล็งเก็บ ภาษีหุ้น จากนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์ที่อัตรา 0.11%

capital gains tax thailand ภาษีหุ้น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ประเทศไทยกำลังพิจารณาที่จะเก็บภาษีจากการซื้อขายหุ้น (Capital gains tax) จากนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์ 0.11% สำหรับผู้ที่ซื้อขายหุ้นมากกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน 

แหล่งข่าวของ Reuter ยังระบุว่าข้อเสนอที่จะยกเลิกการงดเว้นการเก็บภาษีจากการซื้อขายหุ้น สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่มีมาตั้งแต่ปี 1991 ยังอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเท่านั้น แต่แผนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปภาษีของรัฐบาล เพื่อสร้างช่องทางรายได้เพิ่มเติมให้กับรัฐ

ปัจจุบันประเทศไทยยังยกเว้นภาษีหุ้นให้กับนักลงทุนรายย่อย แต่มีการเก็บภาษีจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ แน่นอนว่าแผนการนี้อาจสร้างความกังวลและกระทบถึงนักลงทุน แผนจึงยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อชั่งน้ำหนักระหว่างผลดีและผลเสียเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความเห็นในเรื่องนี้

ที่มา – Reuters

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา