ศบค. เห็นชอบหลักการ Travel Bubble กับบางประเทศ เตรียมผ่อนคลายกิจกรรมระยะ 4

ศบค. เตรียมผ่อนคลายระยะ 4 ในบางธุรกิจและกิจกรรม ขณะเดียวกันก็เห็นชอบหลักการ Travel Bubble กับบางประเทศ โดยที่ดูไว้ เช่น เวียดนาม จีน เป็นต้น

กรุงเทพ Bangkok Thailand
ภาพจาก Shutterstock

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้เห็นชอบให้มีมาตรการผ่อนคลายระยะ 4 แล้ว ซึ่งจะทำให้กิจกรรมเช่น การสัมมนา การเปิดตัวสินค้า รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สร้างความเสี่ยงในการรับเชื้อ กลับมาได้แทบจะตามปกติ เหลือเพียงแค่บางสถานที่อย่าง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวดที่ยังต้องปิดต่อไป

กิจการและกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินการหลัก ๆ ยกตัวอย่าง เช่น

  • การจัดประชุม อบรม สัมมนา จัดเลี้ยง งานอีเวนต์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต นั้นกลับมาจัดกิจกรรมได้แล้ว
    • ประชุม อบรม สัมมนา ต้องจัดให้มีพื้นที่ตามเกณฑ์ 4 ตารางเมตรต่อคน
    • งานอีเวนต์ เปิดตัวสินค้า การประกวด ต้องนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
    • งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ต้องจัดให้มีพื้นที่ตามเกณฑ์ 5 ตารางเมตรต่อคน และไม่แออัดเกินไป
  • โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กลับมาเปิดการเรียนการสอนได้
  • อนุญาตให้ดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มทั่วไปได้ ยกเว้น ผับ บาร์ โรงเบียร์ คาราโอเกะ ยังไม่เปิดให้ดำเนินการ
  • การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ จะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำไม่เกิน 150 คน ผู้เข้าร่วมชมไม่เกิน 50 คน

ขณะเดียวกัน ศบค. ยังได้เห็นชอบหลักการที่จะให้มี Travel Bubble กับบางประเทศแล้ว แนวทางที่ ศบค. มองไว้คือบางประเทศสามารถใช้นโยบายนี้ได้ เช่น จีน เวียดนาม โดย ศบค. ได้ยกกรณีของจีนกับสิงคโปร์ มาเป็นแนวทาง เช่น การซื้อประกันภัยสุขภาพ การตรวจว่ามีเชื้อ COVID-19 หรือไม่ สำหรับรายละเอียดจะมีการหารืออีกครั้ง

สำหรับนโยบาย Travel Bubble นั้นคือ การให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่ควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 มีประสิทธิภาพ สามารถเข้ามาในประเทศนั้นๆ ได้ ซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของหลายๆ ประเทศสามารถที่จะพอดำเนินธุรกิจได้ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ที่ยังไม่สามารถหาวัคซีน หรือยารักษาได้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com