การบินไทย งบปี 2018 ยังขาดทุน 11,569 ล้านบาท แถม Cabin Factor ต่ำกว่าปีที่แล้ว

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้รายงานงบการเงินของปี 2561 โดยประเด็นสำคัญคือแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นถึง ซึ่งกดดันทำให้ไตรมาสนี้บริษัทขาดทุน

ภาพจาก Shutterstock

งบปี 2018 ของ THAI รายได้รวมของบริษัทอยู่ที่ 199,500 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว 3.9% ส่วนปีนี้นั้นการบินไทยขาดทุนสุทธิ 11,569 ล้านบาท ขาดทุนมากกว่าเดิมถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับงบของปีที่แล้ว

ผู้โดยสารของ THAI ปี 2018 อยู่ที่ 23.4 ล้านคน ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว อัตราขนส่งผู้โดยสารหรือ Cabin Factor อยู่ที่ 77.6% ลดลงเมื่อเทียบกับงบปีที่แล้ว รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วยอยู่ที่ 2.19 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อัตราใช้เครื่องบินต่อลำอยู่ที่ 12 ชั่วโมง

โดยบริษัทได้กล่าวว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของเครื่องยนต์รุ่น Trent 1000 ของ Rolls-Royce ประสบปัญหาใบพัดแตก ซึ่งเป็นปัญหาทั่วโลก ทำให้สายการบินได้ดำเนินการทยอยซ่อมแซม ทำให้การใช้ประสิทธิภาพของฝูงบินลดลงโดยเฉพาะในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา

ขณะที่ค่าใช้จ่ายของการบินไทยปีนี้อยู่ที่ 208,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับงบปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มมากถึง 19% ในปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 7.3% ขณะเดียวกันการบินไทยได้กำไรจากค่าเงิน 911 ล้านบาท และรวมไปถึงบริษัทได้ตั้งด้อยค่าครั้งเดียวของสินทรัพย์และเครื่องบินอีกประมาณ 3,459 ล้านบาท

นอกจากนี้การบินไทยยังได้ขายกิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักออกไป เช่น ขายสินทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น เดนมาร์ก ออสเตรเลีย ฯลฯ รวมไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการขายโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)

ที่มาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ