KKP Research ชี้เศรษฐกิจไทยปีหน้าฟื้นตัวยาก คาด GDP โตแค่ 3.4% เท่านั้น กรณีเลวร้ายสุดคือโตแค่ 1%

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้ออกบทวิเคราะห์ฉบับล่าสุดแสดงความกังวลถึงเศรษฐกิจไทยในปีหน้าอาจได้รับผลกระทบจากภาคการท่องเทียวที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด โดยคาดการณ์ว่าจะโตเพียงแค่ 3.4%

Thailand Phuket 2020 ภูเก็ต
ภาพจาก Shutterstock

KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้ออกบทวิเคราะห์ถึง 3 ปัจจัยเศรษฐกิจไทยที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าคาด แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยจะค่อยๆ ฟื้นตัวแล้วก็ตาม จากปัจจัยสำคัญคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยังมีประเด็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะใช้รูปแบบใด ทำให้ KKP Research ได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยในปีหน้าลงมาเหลือแค่ 3.4% จากเดิมอยู่ที่ 5.2%

ในบทวิเคราะห์ของ KKP Research ยังมองว่าในปี 2021 นี้ไทยจะยังคงเผชิญโจทย์ที่ท้าทายในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากข้อจำกัดในการกักตัวและติดตามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขณะเดียวกันวัคซีนที่จะป้องกัน COVID-19 เองก็มีทีท่าที่จะใช้ไม่ทันในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 ทำให้ KKP Research ปรับคาดการณ์นักท่องเที่ยวในปี 2021 จากเดิมที่ 17 ล้านคน ลงมาเหลือ 6.4 ล้านคนเท่านั้น

แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ตาม แต่บางพื้นที่ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว
สูงมากๆ นั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรมในหลายพื้นที่ยังมีอัตราการเข้าพักน้อยมากๆ เช่น ภูเก็ต พังงา นอกจากนี้คนที่มีกำลังซื้อส่วนใหญ่กระจุกตัวในกรุงเทพ ทำให้หลายๆ พื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ ไม่เพียงแค่นั้นหลายๆ พื้นที่นั้นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่สามารถชดเชยรายได้ที่หายไปจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อีกด้วย

ขณะเดียวกัน KKP Research ได้วิเคราะห์ว่า แม้การใช้จ่ายในประเทศและการส่งออกจะเริ่มฟื้นตัวได้แต่จะไม่ช่วยเศรษฐกิจมากนัก เพราะรายรับจากการท่องเท่ียวท่ีลดลงจะยังคงเป็นตัวฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงขาลงมาต้ังแต่ก่อนการระบาดของ COVID-19 ทำให้ยากที่เศรษฐกิจในประเทศจะกลับไปขยายตัวได้ในระดับสูงเหมือนในอดีต โดย KKP Research ครึ่งปีแรกของปี 2021 นั้นเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวและจะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง

นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังคงพบกับ 3 ความเสี่ยงใหญ่ๆ ที่ต้องจับตามอง ได้แก่

  1. ฐานะการเงินของธุรกิจได้รับผลกระทบรุนแรง ธุรกิจขนาดกลางและเล็กมีความเสี่ยงในการเลิกกิจการ นอกจากนี้ธุรกิจหลายกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นด้วย
  2. อัตราการว่างงานที่อาจสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการเลิกกิจการของภาคธุรกิจ แม้ว่าตัวเลขอัตราว่างงานของไทยล่าสุดจะอยู่ที่ 1.9% แต่ KKP Research มองว่าไม่ใช่ปัจจัยสะท้อนภาพรวมทั้งหมด ถ้าหากนับการลดเงินเดือนหรือลดชั่วโมงการทำงานแล้วตัวเลขนี้อาจสูงถึง 3 ล้านคนด้วยซ้ำ
  3. มาตรการพักชำระหนี้ที่กำลังจะหมดลง

จาก 3 ความเสี่ยงดังกล่าวทำให้ KKP Research มองว่ารัฐบาลจะต้องมีมาตรการประคับประคองเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้า และรองรับแรงงานที่ตกงานจำนวนมากด้วย ขณะเดียวกันแม้รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแล้ว แต่การใช้งานจริงๆ ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังถือว่าน้อยมาก

KKP Research คาดว่ากรณีเลวร้ายที่ประเทศไทยไม่สามารถเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวได้เลยในปี 2021 จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อทั้งการจ้างงานและการเลิกกิจการของบริษัทในวงกว้าง การเพิ่มข้ึนของหนี้เสียอย่างมีนัยยะสำคัญจะฉุดร้ังการบริโภคและการลงทุนในประเทศ และจะเป็นความเสี่ยงที่ทาให้เศรษฐกิจจะหดตัวลึกไปกว่าเดิม
ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยอาจโตได้แค่ 0%-1% เท่านั้น

สำหรับบทวิเคราะห์ฉบับเต็มสามารถอ่านได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com