EIC เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2020 หดตัวน้อยกว่าคาด ส่วนปี 2021 ฟื้นตัวช้าๆ

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2020 หดตัวชะลอลงที่ -4.2% YOY เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หลังจากหดตัว -6.4% YOY ในไตรมาสก่อนหน้า เศรษฐกิจไทยขยายตัวเล็กน้อยที่ 1.3%

ทั้งนี้ปี 2020 เศรษฐกิจไทยหดตัวที่ -6.1% YOY ต่ำสุดในรอบ 22 ปี นับจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 1998 หดตัวมากถึง -7.6% และเป็นการหดตัวครั้งแรกของเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่วิกฤตการเงิน 2009 เศรษฐกิจไทยหดตัวเล็กน้อยที่ -0.7% 

EIC GDP Thai

เศรษฐกิจไทยด้านการใช้จ่ายหลายสาขาหดตัวชะลองลงจากไตรมาสก่อนหน้า มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการที่แท้จริงหดตัว -21.4% YOY ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจาก -23.3% YOY ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าที่แท้จริงหดตัวในอัตราที่ลดลงที่ -1.5% YOY หลังจากหดตัวสูงถึง -7.5% YOY ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก สินค้าที่ฟื้นตัวคือการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าฟ้า ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเกษตร

การส่งออกภาคบริการหรือการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูงที่ -74.8% YOY หลังจากหดตัว -73.1% YOY ในไตรมาสก่อนหน้า นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเข้ามาน้อยมากทำให้ภาคท่องเที่ยวซบเซาต่อเนื่อง

มูลค่าการนำเข้าสินค้าและบริการที่แท้จริงหดตัวชะลอลงเหลือ -7.0% YOY หลังหดตัวสูงถึง -19.3% YOY ไตรมาส 3 โดยการนำเข้าสินค้าหดตัวชะลอลงที่ -5.6% YOY การนำเข้าบริการหดตัวชะลอลงที่ -11.9% YOY

การใช้จ่ายเพื่อบริโภคภาคเอกชนพลิกกลับมาขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.9% YOY หลังหดตัว -0.6% YOY ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันและช็อปดีมีคืน เป็นการใช้จ่ายซื้อสินค้าไม่คงทนในหมวดอาหารเป็นหลัก

การลงทุนภาคเอกชนหดตัวชะลอลงที่ -3.3% YOY จากการหดตัวที่ -10.6% YOY ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นผลจากการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดยานยนต์ ขณะที่การลงทุนด้านการก่อสร้างกลับมาหดตัวที่ -3.8% YOY จากที่ขยายตัว 0.5% YOY ในไตรมาสก่อนหน้า

การใช้จ่ายภาครัฐจากงบประมาณยังขยายตัวต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ชะลอลง การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวเพียง 0.6% YOY เทียบกับไตรมาสก่อนที่ขยายตัวถึง 17.6% YOY

EIC GDP Thai

การผลิตในหลายสาขาสำคัญหดตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวในอัตราชะลอลงที่ -0.7% YOY หลังจากหดตัวที่ -5.3% YOY ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นการปรับตัวดีขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินค้าทุนและเทคโนโลยี สาขาการขายส่งและขายปลีกหดตัวชะลอลงที่ -3.1% YOY หลังจากหดตัว -6.1% YOY

สาขาที่พัก โรงแรมและภัตตาคาร หดตัวสูงต่อเนื่องที่ -35.2% YOY ปรับดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากหดตัวที่ -39.3% YOY ไตรมาสก่อนหน้า สาขาขนส่งหดตัวสูงต่อเนื่องที่ -21.1% YOY จากการหดตัวที่ -22.2% YOY ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการผลิตภาคเกษตรพลิกกลับมาขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.9% YOY ในไตรมาสนี้ หลังจากหดตัวติดต่อกัน 4 ไตรมาส การผลิตในบางสาขามีการขยายตัวต่อเนื่องอยู่ที่ 5.7% ขณะที่สาขาการเงินและการประกันภัยขยายตัวที่ 3.3% YOY

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2020 ปรับตัวดีขึ้นมากกว่าคาด จากการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน การส่งออก และสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น หดตัวที่ -4.2% YOY เป็นการหดตัวที่น้อยกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ปี 2020 เศรษฐกิจไทยหดตัวที่ -6.1% น้อยกว่าที่ EIC เคยคาดไว้ที่ -6.5%

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ดีมากกว่าคาด เกิดจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐ เช่น เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่งและช็อปดีมีคืน เป็นต้น โดยไตรมาส 4 การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว -0.9% การลงทุนเอกชนในภาพรวมหดตัวเพียง 3.3% YOY จากที่หดตัวถึง -10.6% YOY

Thai COVID-19
(Photo by Lauren DeCicca/Getty Images)

สำหรับปี 2021 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ และมีความเสี่ยงหลายประการ ประมาณการล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2021 ขยายตัวที่ 2.2% ฟื้นตัวอย่างช้าๆ มีข้อจำกัดตามการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า การระบาดรอบใหม่ในช่วงต้นปีจะซ้ำเติมแผลเป็นทางเศรษฐกิจได้แก่ การปิดกิจการและการว่างงานที่อาจเพิ่มขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อภาคประชาชน ภาครัฐมีบทบาทสำคัญต่อการพยุงเศรษฐกิจปีนี้ โดยล่าสุด ภาครัฐได้อนุมัติโครงการเราชนะและ ม. 33 เรารักกัน วงเงินรวมกว่า 2.5 แสนล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา คือระยะเวลาในการควบคุมการระบาดระลอกใหม่, ความล่าช้าในการกระจายวัคซีนในไทยอย่างแพร่หลาย, แผลเป็นทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพระบบการเงินผ่านการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้น, ปัญหาเสถียรภาพการเมืองในประเทศที่อาจกระทบความเชื่อมั่นการลงทุน, ภัยแล้งจากระดับน้ำในเขื่อนที่ยังอยู่ต่ำกว่าค่ำเฉลี่ยนในอดีต และค่าเงินบาทที่แข็งเร็วกว่าคู่ค้าคู่แข่ง ที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคส่งออกและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ที่มา – SCB EIC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์