อยากซื้อรถยนต์ไฟฟ้า? โอกาสมาถึงแล้ว ราชกิจจาประกาศฯ ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 40%

อยากได้ รถยนต์ไฟฟ้า? โอกาสมาถึงแล้ว ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 40% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท แพงกว่านั้นลด 20%

รถยนต์ไฟฟ้า

สำหรับใครที่กำลังสนใจซื้อ รถยนต์ไฟฟ้า ต้องบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นโอกาสดี! เพราะเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการลง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป ที่นำเข้ามาทั้งคัน ลงบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้คือ การลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรือ BEV ลงสูงสุด 40% ในกรณีประกอบสำเร็จรูปและนำเข้ามาทั้งคัน (Completely Built Up: CBU)

ทั้งนี้ จะมีการลดอัตราอากรลงสำหรับรถยนต์ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท ดังนี้ 

  • ลดอัตราอากรลง 40% หากใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้วยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระมากกว่า 40%
  • ได้รับการยกเว้นอากร หากใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้วยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระน้อยกว่า 40%
  • ลดอัตราอากรลงเหลือ 40% หากไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี

สำหรับรถที่ยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่มีราคาขายปลีกแนะนำมากกว่า 2 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท และมีขนาด 30 กิโลวัตต์เป็นต้นไป จะมีการลดอัตราอากรลงดังนี้

  • ลดอัตราอากรลง 20% หากใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้วยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระมากกว่า 20%
  • ได้รับการยกเว้นอากร หากใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้วยังมีอัตราอากรที่ต้องชำระน้อยกว่า 20%
  • ลดอัตราอากรลงเหลือ 60% หากไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี

อ่านประกาศกระทรวงการคลังแบบเต็มๆ ได้ที่นี่: https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D101S0000000002100

ที่มา – ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

บาส รชต สนิท - นักข่าว นักเขียน ที่ Brand Inside | สนใจด้าน Future of Work, สิทธิคนทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การเมืองโลก, ปัญหาทุนนิยม และ สิทธิมนุษยชน