แบงก์ชาติประกาศให้ ‘ธนาคารไทยเครดิต’ ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ พร้อมรับบริษัทขนาดใหญ่

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เตรียมยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์และเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยเครดิต หลังได้ไฟเขียวจากกระทรวงการคลังเมื่อ 17 ส.ค. 2566 

ธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน กล่าวว่า ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ยกระดับจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยจะเริ่มดำเนินการภายใต้ชื่อ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2566

เดิมธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ 18 ม.ค. 2550 ขณะที่การยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในครั้งนี้ จะทำให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่บริษัทขนาดใหญ่ได้จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะแก่ประชาชนรายย่อย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งสามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ได้อีกด้วย โดยธนาคารสามารถให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ธนาคารต้องดูแลให้มีกระบวนการ บุคลากร ระบบงาน ทรัพยากร ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการเป็นธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินมา กว่า 30 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด ต่อมารับขออนุญาตดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (เมื่อ 18 ม.ค. พ.ศ.2550)

โดยมีผลิตภัณฑ์การเงินแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อ เช่น สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี ทั้งนี้ยังมีสาขาทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อีกทั้งยังขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกทั่วทุกภูมิภาค

ที่มา – ธนาคารแห่งประเทศไทย, 1, ธนาคารไทยเครดิต

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา