ครม.เห็นชอบ ค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุมแล้ว

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ให้นำค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ จัดเป็นสินค้าควบคุม และจะมีการตั้งอนุกรรมการเข้ามาดูแลเรื่องนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนรวมไปถึงโรงพยาบาล

ภาพจาก Unsplash

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ให้นำค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ จัดเป็นสินค้าควบคุม และจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งประชาชน รวมไปถึงโรงพยาบาล เนื่องจากต้นทุนการให้บริการโรงพยาบาลแต่ละแห่งต่างกัน นอกจากนี้การเข้าเป็นสินค้าควบคุมไม่ได้จำเป็นต้องกำหนดเพดานราคาก็ได้

ทางด้าน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การพิจารณาเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นการควบคุมราคาของโรงพยาบาลเอกชน และไม่ได้เข้าไปแทรกแซง และการจัดตั้งอนุกรรมการจะสร้างความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ขณะเดียวกัน สุภัทรา นาคะผิว ตัวแทนจาก คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองภาคประชาชน มีมุมมองว่า การกำกับครั้งนี้จะต้องมีมาตรการห้ามขายยาเกินราคาที่แจ้งข้างกล่อง ซึ่งในอดีตไม่สามารถควบคุมค่ายา และค่ารักษาพยาบาลได้ ทำให้เกิดค่าบริการที่แพง และขอให้มีสัดส่วนในการแต่งตั้งอนุกรรมการนี้มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมด้วย

สำหรับมุมมองของ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต มองว่า ประเด็นนี้ยังกดดันหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลต่อ โดยโรงพยาบาลที่มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าเงินสดสูง อย่าง BDMS BH จะได้รับผลกระทบสูงกว่าโรงพยาบาลที่มีรายได้จากประกันสังคม อย่าง BCH CHG RJH

ที่มา – INN News, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, บทวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ธนชาต

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ