การบินไทยเปิดให้เลื่อนเที่ยวบินเกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ ไม่ยอมให้ยกเลิกเช่นเคย

นนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาด ต้องเฝ้าระวัง การบินไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารและ หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน รายละเอียด ดังนี้

บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยการบินไทยและเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได โซล ปูซาน ไทเป เกาสง และสิงคโปร์

บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทางไป-กลับ เชียงใหม่-เกาสง

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารการบินไทยก่อนและ หรือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสารหรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร 0-2356-111 ตลอด 24 ชั่วโมง

แม้จะมีผู้โดยสารเข้ามาร้องขอให้ยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก เพราะไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ไวรัส COVID-19 จะยุติลงเมื่อไร แต่การบินไทยก็ยังไม่สนองตอบความต้องการนั้น

ที่มา – การบินไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา