น่าจะตลอดไป? ผู้บริหารการบินไทย ลดเงินเดือนและสวัสดิการหกเดือน สู้ภัย COVID-19

สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน ทำให้มีปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารลดลง

ฝ่ายบริหารจึงร่วมกันกำหนดแผนรับมือวิกฤติดังกล่าว จึงเริ่มปรับลดค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่เกิดจากปฏิบัติการบิน รวมถึงปรับลดและชะลอการลงทุนที่ไม่จำเป็น การปรับลดแรงงานให้สอดคล้องกับปริมาณงน มาตรการเหล่านี้ได้ดำเนินการไปแล้ว

เพื่อเป็นการแสดงความเสียสละของผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สมัครใจปรับลดเงินเดือนลง 15-25% และปรับลดค่าพาหนะลง 20-30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีมาตรการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน 

ผู้ริหารการบินไทย พร้อมใจลดเงินเดือน ภาพจาก การบินไทย

ที่มา – การบินไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา