การบินไทย งบไตรมาส 3/2563 ขาดทุน 21,536 ล้านบาท ตลท. ขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายหุ้นชั่วคราว

การบินไทยได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2563 แล้ว โดยสายการบินยังขาดทุนมากถึง 21,536 ล้านบาท ขณะเดียวกันผู้สอบบัญชีนั้นไม่ให้ข้อสรุปทางการเงิน แม้การบินไทยจะชี้แจงแล้ว แต่ ตลท. ขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายหุ้นชั่วคราว

Thai Airways การบินไทย
ภาพจาก Shutterstock

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้รายงานผลประกอบการในไตรมาส 3 ของปี 2563 โดยสายการบินนั้นมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 21,536 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 3,727 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 91% สาเหตุสำคัญมาจากมาตรการจำกัดการเดินทางของประเทศต่างๆ รวมไปถึงความต้องการในการขนส่งสินค้าลดลง

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 19,375 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 59.5% จากการใช้ปริมาณน้ำมันที่ลดลง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ลดลง อย่างไรก็ดีในไตรมาสนี้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของการบินไทยเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดีในงบการเงินของไตรมาส 3 นี้ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปทางการเงิน โดยที่การบินไทยได้ออกเอกสารชี้แจงว่าไม่ได้มีสาเหตุมาจากการจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารแต่อย่างใด ล่าสุดนั้นทางตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้นชั่วคราว และ NP โดยรอการชี้แจงจาการบินไทยเพิ่มเติม

ที่มา – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [1], [2]

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ