การบินไทย ไตรมาส 3/19 EBITDA ดูดีมากขึ้น แต่ขาดทุน 4,682 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้รายงานงบการเงินไตรมาส 3 ของปี 2562 โดยประเด็นสำคัญของไตรมาสนี้คือรายลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า รวมไปถึงรายได้จากการขนส่งสินค้าของสายการบิน

ภาพจาก Shutterstock

ไตรมาส 3 ของ THAI ขาดทุนสุทธิ 4,682 ล้านบาท มากกว่าไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว 122% โดยรายได้รวมของไตรมาสนี้อยู่ที่ 45,016 ล้านบาท ลดลง 10% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปีทีผ่านมา

  • รายได้จากค่าโดยสารและน้ำหนักส่วนเกินลดลง 8.2% เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท การแข่งขันด้านราคาของสายการบินราคาประหยัด รวมไปถึงสายการบินจากตะวันออกกลาง
  • รายได้จากการขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ ลดลง 25.4% เนื่องจากสาเหตุของสงครามการค้า และความสามารถในการบรรทุกสัมภาระลดลงเนื่องจากน่านฟ้าปากีสถานปิด ขณะที่อัตราส่วนในการขนส่งก็ลดลง
  • รายได้จากบริการอื่นๆ ลดลง 7.3% รายได้ค่าซ่อมเครื่องบินนั้นลดลง

ค่าใช้จ่ายรวม 47,858 ล้านบาท ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปีทีผ่านมา สาเหตุใหญ่ๆ มาจาก

  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงถึง 17.4%
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบินลดลง 6.5%
  • ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ที่ลดลง 5.3%
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันลดลง 13.7% ส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า

ทำให้ในไตรมาส 3 นี้ ทำให้กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย ​(EBITDA) ของการบินไทยอยู่ที่ 2,461 ล้านบาท ซึ่งถือว่าดีกว่าไตรมาส 3 ของปี 2018 ที่ผ่านมา

ในรายงานของการบินไทยยังระบุว่าอุตสาหกรรมการบินในไตรมาส 4 มีแนวโน้มชะลอตัวลง สาเหตุหลักมาจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก ขณะที่ราคาน้ำมันนั้น การบินไทยคาดว่าจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีแผนในการควบคุมค่าใช้จ่าย และแผนในการหารายได้เพิ่มเติมอีกด้วย

ที่มาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com