การบินไทย ไตรมาส 2/19 กลับมาขาดทุน 6,883 ล้านบาท รายได้จากผู้โดยสารลดลง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้รายงานงบการเงินไตรมาส 2 ของปี 2562 โดยประเด็นสำคัญของไตรมาสนี้คือรายลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า และการแข่งขันของสายการบินที่กดดันกำไร

Thai Airways
ภาพจาก Shutterstock

ไตรมาส 2 ของ THAI ขาดทุนสุทธิ 6,883 ล้านบาท มากกว่าไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว 122% โดยรายได้รวมของไตรมาสนี้อยู่ที่ 42,509 ล้านบาท ลดลง 10% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปีทีผ่านมา

  • รายได้จากค่าโดยสารและน้ำหนักส่วนเกินลดลง 6.1% เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท การแข่งขันด้านราคาของสายการบินราคาประหยัด รวมไปถึงสายการบินจากตะวันออกกลาง
  • รายได้จากการขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ ลดลง 12.9% เนื่องจากสาเหตุของสงครามการค้า การปิดน่านฟ้าปากีสถาน
  • รายได้จากบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 6.2% ได้ปัจจัยจากรายได้ค่าซ่อมเครื่องบินที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายรวม 49,621 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปีทีผ่านมา โดยสายการบินได้บริหารจัดการราคาน้ำมันได้ดีในไตรมาสนี้ ขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ เพิ่มขึ้น 10.3% เพื่อแก้ไขปัญหานักบินลาออก

ในไตรมาสนี้การบินไทยตั้งสำรองการด้อยค่าเครื่องบิน 8 ลำ มูลค่า 122 ล้านบาท โดยเหลือเครื่องบิน Airbus A330-300 1 ลำ A340-600 2 ลำ A340-500 2 ลำ Boeing 747-400 1 ลำ และ 747-300 1 ลำ โดยไตรมาส 2 นี้บริษัทมีเครื่องบินทั้งหมด 103 ลำ ใช้บริการได้จริง 90 ลำ เท่ากับไตรมาส 1 ที่ผ่านมา

ที่มาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ