การบินไทย ไตรมาส 1/19 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่า

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้รายงานงบการเงินไตรมาส 1 ของปี 2562 โดยประเด็นสำคัญของไตรมาสนี้คือรายลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า แต่ได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ภาพจาก Shutterstock

ไตรมาส 1 ของ THAI กำไรสุทธิอยู่ที่ 445 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปีที่ผ่านมาถึง 83.6% โดยรายได้รวมของไตรมาสนี้อยู่ที่ 49,791 ล้านบาท ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีทีผ่านมา

  • รายได้จากค่าโดยสารและน้ำหนักส่วนเกินลดลง 7% เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท
  • รายได้จากการขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ ลดลง 12.9% เนื่องจากสาเหตุของสงครามการค้า และการแข่งขันที่สูง
  • รายได้จากบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น 6.2% ได้ปัจจัยจากบริการภาคพื้น

ค่าใช้จ่ายรวม 50,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีทีผ่านมา โดยสายการบินได้บริหารจัดการราคาน้ำมันได้ดีในไตรมาสนี้ ขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นได้แก่

  • ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องบินและค่าอะไหล่
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ
  • ค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณา

ในไตรมาสนี้การบินไทยตั้งสำรองการด้อยค่าเครื่องบินเหลือเพียงแค่ 7 ลำ (ไตรมาส 1 ปีที่แล้ว 15 ลำ) โดยเหลือเครื่องบิน Boeing A340-600 1 ลำที่ยังต้องตั้งสำรองเท่านั้น ปัจจุบันการบินไทยมีเครื่องบินอยู่ในฝูงบิน 103 ลำ ใช้ได้จริง 90 ลำ Cabin Factor ในไตรมาสนี้เหลือ 80.3%

ขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆ ในไตรมาส 1 ของการบินไทยที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย

  • การบินไทยได้รายงานเรื่องการปรับเปลี่ยนการสะสมไมล์ จะเริ่มมีผลในเดือนตุลาคมนี้
  • หารายได้จากการขายตั๋วเครื่องบินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
  • ลดเส้นทางการบินในเส้นทางการบินออสเตรเลีย
  • บูรณาการการบริหารจัดการระหว่างการบินไทยกับไทยสมายล์

ที่มาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com