การบินไทยปี 2562 ขาดทุน 12,017 ล้านบาท ชี้สาเหตุหลักจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

การบินไทยได้รายงานงบประจำปี 2562 โดยขาดทุนจากการดำเนินงาน 12,017 ล้านบาท ชี้สาเหตุหลักจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ผู้โดยสารของสายการบินลดลง

Thai Airways การบินไทย
ภาพจาก Shutterstock

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้รายงานงบการเงินของปี 2562 โดยขาดทุนสุทธิ 12,017 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 184,046 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ถึง 7.7%  ขณะที่รายได้จากค่าโดยสารลดลง 7% โดยสาเหตุสำคัญที่สายการบินได้รายงานคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากสงครามการค้า การปิดน่านฟ้าปากีสถาน การชุมนุมที่ฮ่องกง ค่าเงินบาทที่แข็งค่า เป็นต้น

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 196,470 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 5.8% จากนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายของสายการบิน ราคาน้ำมันเครื่องบินที่ลดลง และยังรวมไปถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากขึ้นในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้บริษัทยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ เช่น

  1. โครงการ MRO การบินไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการได้จัดส่งเอกสารการคัดเลือกให้แก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมทุนเรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2562 โดยกำหนดการยื่นข้อเสนอของเอกชนผู้ประสงค์ร่วมทุนภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและประเมินข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกต่อไป
  2. การบูรณาการการบริหารจัดการการบินไทยและไทยสมายล์ โดยการบินไทยจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการขายที่นั่งบนเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ทุกเส้นทางบินเริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2562 ภายใต้วิธีการ Block Space Concept ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวม เริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน
  3. การบริหารจัดการด้านรายได้ การขายและการตลาด โดยดำเนินกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าแบบ Personalized มุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริม เช่น รายได้จากการขาย Preferred Seat และการเพิ่มรายได้ในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการบิน เช่น การเพิ่มรายได้ของฝ่ายครัวการบิน รวมทั้งการขายสินค้าออนไลน์โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าที่อยู่ในระบบตลาดสินค้าออนไลน์ให้มากขึ้น
  4. การดำเนินการขายเครื่องบินที่ปลดระวางแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธิ์เครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อรวม 6 ลำ ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส A330-300 จำนวน 5 ลำ และเครื่องบินแบบโบอิ้ง B747-400 จำนวน 1 ลำ
  5. ทำการเปิดเส้นทางบินใหม่ โดยเปิดเส้นทางบินสู่เซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยทำการบิน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ