การบินไทยลดเที่ยวบินสู่เมืองต่างๆ ในเอเชีย หลังสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังไม่ดีขึ้น

การบินไทยปรับลดเที่ยวบินในเมืองต่างๆ ของทวีปเอเชีย หลังจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังไม่ดีขึ้น และปริมาณผู้โดยสารลดลง

Thai Airways การบินไทย
ภาพจาก Shutterstock

นนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บมจ. การบินไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้โดยสารลดการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับตารางการบินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางและปริมาณการสำรองที่นั่งล่วงหน้าของผู้โดยสาร

Brand Inside รวบรวมเที่ยวบินที่การบินไทยมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน ได้แก่

เส้นทางบินสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงฮ่องกง)

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 614/615 ของวันที่ 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 674 ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563
 • และเที่ยวบินที่ ทีจี 675 ระหว่างวันที่ 2 – 29 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 662/663 ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 664/665 ของวันที่ 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – กวางโจว

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 668/669 ของวันที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 มีนาคม 2563
 • และเที่ยวบินที่ ทีจี 678/679 ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เซี่ยเหมิน

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 610/611 ของวันที่ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – คุนหมิง

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 612/613 ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เฉิงตู

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 618/619 ของวันที่ 3, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 28 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 602 ระหว่างวันที่ 2 – 28 มีนาคม 2563
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 603 ระหว่างวันที่ 3 – 29 มีนาคม 2563
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 606/607 ระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563
ไต้หวัน Taipei 101 Tower
ภาพจาก Unsplash

เส้นทางบินสู่ไต้หวัน

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ไทเป

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 632/633 ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 มีนาคม 2563
Photo : Shutterstock

เส้นทางบินสู่ประเทศญี่ปุ่น

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – นาโกยา

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 646 ของวันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18 มีนาคม 2563
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 647 ของวันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 648/649 ของวันที่ 2, 5, 9, 12, 16, 19 มีนาคม 2563
Gyeongbokgung Palace Hyangwonjeong with autumn maple in Seoul, Korea

เส้นทางบินสู่ประเทศเกาหลี

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – โซล

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 688 ของวันที่ 26, 28, 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 มีนาคม 2563
 • และเที่ยวบินที่ ทีจี 689 ของวันที่ 27, 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ปูซาน

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 650/651 ของวันที่ 20, 26, 27 กุมภาพันธ์, 5, 6, 12, 13, 19, 26 มีนาคม 2563
Singapore สิงคโปร์
ภาพจาก Unsplash

เส้นทางบินสู่ประเทศสิงคโปร์

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 401 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2563
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 402 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2563
 • เที่ยวบินที่ ทีจี 407/408 ของวันที่ 20, 21, 23, 24, 27, 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27 มีนาคม 2563
 • และเที่ยวบินที่ ทีจี 413/414 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2563
ภาพจาก Burj Khalifa

เมืองอื่นๆ ในเอเชีย

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ดูไบ

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 517/518 ของวันที่ 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – มะนิลา

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 620/621 ของวันที่ 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 มีนาคม 2563
 • และเที่ยวบินที่ ทีจี 624/625 ของวันที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27 มีนาคม 2563

เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ธากา (บังกลาเทศ)

 • ยกเลิกเที่ยวบินที่ ทีจี 339 ของวันที่ 25, 26, 28, 29 กุมภาพันธ์ และระหว่างวันที่ 1 – 28 มีนาคม 2563
 • และเที่ยวบินที่ ทีจี 340 ของวันที่ 26, 27, 29 กุมภาพันธ์ และระหว่างวันที่ 1 – 29 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตารางการบินที่ปรับปรุงใหม่ รายละเอียดเที่ยวบินที่ทำการบินและเที่ยวบินที่ปรับลดได้ที่เว็บไซต์ของการบินไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com