การบินไทยตั้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” รองปลัดคลัง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชั่วคราว

หลังนายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ของการบินไทย ประกาศลาออกแบบช็อควงการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ล่าสุด บอร์ดบริหารของการบินไทย ประชุมกันในวันนี้ (18 มีนาคม 2563) และมีมติแต่งตั้ง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกรรมการ คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Acting President) ไปก่อน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ก่อนที่จะเข้ากระบวนการสรรหาบุคคลมาเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแองเกอโลสเตท รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำคัญ อาทิ หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 52 (วปอ. 52) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9) สถาบันวิทยาการพลังงาน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ

นายจักรกฤศฏิ์ ระบุว่ายินดีปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ

ที่มา – การบินไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา