ครัวการบินไทย เซ็นสัญญาซื้อผักผลไม้ อ.ต.ก. ทำอาหารให้สายการบิน 60 แห่ง

ภาพจาก การบินไทย

การบินไทย เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อรับซื้อสินค้าเกษตร ทั้งผัก ผลไม้ และอาหารสด ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ และสิ่งปนเปื้อน ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิต (จี เอ พี/ออร์แกนิคไทยแลนค์) ตลอดจนผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ได้การรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากเกษตรกรไทย โดยมี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นผู้ดำเนินการจัดหา

การบินไทยระบุว่าต้องการพืชผักเหล่านี้ไปใช้กับ “ครัวการบินไทย” ที่ผลิตอาหารให้กับสายการบินจำนวนมากกว่า 60 สายการบิน รวมถึงร้านอาหารในสังกัดอย่าง Puff and Pie หรือ Yellow Orchid ด้วย จึงต้องการอาหารสดและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกค้าง เป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาการบินไทยมีโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงอยู่แล้ว การเซ็นสัญญาเพิ่มเติมกับ อ.ต.ก. จึงช่วยให้การบินไทยมีแหล่งจัดหาวัตถุดิบได้ดีขึ้น

ความร่วมมือนี้มีระยะเวลานาน 5 ปี โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา