รักคุณเท่าฟ้าแต่น้อยกว่าโลว์คอส เลื่อนได้ไม่ยกเลิก แอร์เอเชียคืนเครดิตให้ซื้อใหม่ได้

การบินไทยขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเที่ยวบินจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอิตาลี โดยนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ไวรัสโควิด 19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ การบินไทยจึงขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ/หรือ เปลี่ยนเส้นทางบิน

เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป-กลับ จากกรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได โซล ปูซาน ไทเป เกาสง และสิงคโปร์ ที่ออกบัตรโดยสาร ก่อน และ/หรือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

ภาพจาก การบินไทย

เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่จีน และฮ่องกง บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทาง ไป-กลับ จากกรุงเทพฯ สู่ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซี่ยเหมิน คุนหมิง และเส้นทาง ไป-กลับ ด้วยเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ จากกรุงเทพฯ สู่ฉงชิ่ง ฉางซา และเจิ้งโจว

รวมทั้งเที่ยวบินรหัสร่วมของสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เซินเจิ้น และภูเก็ต-เซินเจิ้น และเที่ยวบินของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง หรือภูเก็ต-ฮ่องกง ที่ออกบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 28 มกราคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 30 เมษายน 2563

เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ สู่อิตาลี บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย ในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม และ กรุงเทพฯ-มิลาน ที่ออกบัตรโดยสาร ก่อน และ/หรือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร หรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพจาก แอร์เอเชีย

แอร์เอเชียสามารถเลื่อนตั๋วได้ คืนค่าตั๋วให้ หรือจะเก็บเป็นวงเงินไว้ใช้ก็ได้

สายการบินไทแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) เสนอยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง หรือทางเลือกใหม่เพิ่มคือ เก็บวงเงินไว้ใช้ ให้กับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเข้าออกกรุงเทพฯไปโซล เกาหลีใต้ โตเกียว โอซากา ซัปโปโร นาโกย่า และฟุกุโอกะ ญี่ปุ่นหลังไวรัส COVID-19 ระบาดหนัก

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ทำการจองเที่ยวบินเข้าและออกทุกจุดหมายปลายทางของประเทศจีน สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โดยผู้ที่สำรองที่นั่งสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ก่อนและภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 มีกำหนดเดินทาง 22 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2020 สามารถเลือกข้อเสนอได้ ดังนี้

การเปลี่ยนเที่ยวบิน ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง โดยกำหนดการเดินทางใหม่ ภายในตารางบินที่เปิดให้บริการ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง สำหรับกรณีเที่ยวบินใหม่มีค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร ต้องชำระเพิ่มตามระเบียบและเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

การเก็บวงเงินไว้ใช้ ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้นในบัญชี AirAsia BIG เพื่อสำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ต้องจองภายใน 180 วัน ตามปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินได้

โดยข้อเสนอทางเลือกและการขยายเวลาเดินทางมีผลสำหรับการขอดำเนินการตั้งแต่ 16.00น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นไป โดยผู้โดยสารที่มีความประสงค์รับข้อเสนอดังกล่าวต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ยกเว้นผู้ที่มีกำหนดการเดินทางเดิมวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2020 ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และก่อนกำหนดการเดินทางเดิม

ผู้ต้องการขอรับข้อเสนอทางเลือกสามารถยื่นเรื่องผ่าน AVA ที่ support.airasia.com กรณีจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ ต้องดำเนินการผ่านตัวแทนทำการจองนั้นๆ สามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านช่องทาง airasia.com

ที่มา – การบินไทย, แอร์เอเชีย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา